Arhive kategorija: Dobro upravljanje

Prezentacija zbornika radova u Mostaru

05.03.2014_1 Prezentacija publikacije Ka većoj transparentnosti zakonodavnih procesa u zemljama Zapadnog Balkana održana je 5. marta na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Predavači na prezentaciji su bile Tamara Zrnović i Mirjana Trifković iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj. Strukturu učesnika na ovoj prezentaciji su činili studenti Pravnog Fakulteta Sveučilišta, studenti Filozofskog Fakulteta Sveučilišta – smijer žurnalistika, ukupno 23 učesnika. Prezentacija je obuhvatila primjere dobre prakse, komparativna iskustva zemalja članica Višegradske grupe kao i preporuke koje koje se odnose na povećanje legislativne transparentnosti u zemljama Zapadnog Balkana.

>>>

Promocija zbornika radova Ka većoj transparentnosti zakonodavnih procesa u zemljama Zapadnog Balkana, u izdanju CRCD, u Tuzli

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj predstavio je 28. februara 2014. godine ovaj zbornik radova na Pravnom Fakultetu u Tuzli. Predavači na prezentaciji su bile Tamara Zrnović i Mirjana Trifković iz Helsinškog odbora.

Publiku su činili studenti Pravnog i Filozofskog Fakulteta – smer žurnalistika. Prezentacija je obuhvatila primere dobre prakse, komparativna iskustva zemalja članica Višegradskog fonda kao i preporuke koje koje se odnose na povećanje otvorenosti zakonodavnih procesa u zemljama Zapadnog Balkana.

Diskusija i pitanja koja su postavljena tokom prezentacije su se uglavnom odnosila na komparativna iskustva zemalja Poljske i Mađarske, kao i probleme sa kojima se susreću novinari koji pokušaju izveštavati o proceduri donošenja nekog zakona. Studenti su naglasili da kod nas nema zakona o transparentnositi lobiranja kako bi se svela korupcija na minimum, što je u krajnoj liniji bio jedan od razloga za organizovanje nedavnih protesta u Tuzli. Takođe, studenti su upoznati sa zakonodavstvom Srbije i naveli su da je transparentnost zakonodavnog postupka u mnogome bolja nego što je slučaj sa Bosnom i Hercegovinom. Naglašena je poteba učešća svih kompetentnih i zainteresovanih aktera (građani-pojedinci, stručnjaci, nevladin sektor, sindikati, strukovne organizacije i mediji) u kreiranju dobrih, modernih i primenjivih zakona, koje je sada krajnje nedovoljno.>>>

Strategija razvoja vlaške kulture

12.01.2014_2Radeći i dalje na očuvanju i razvoju vlaške kulture i osnaživanju institucija i organizacija u vlaškoj zajednici, CRCD je od 9. do 12. januara 2014. organizovao seminar/radionicu Kreiranje prvog strateškog dokumenta Nacionalnog saveta Vlaha: Strategija razvoja kulture vlaške nacionalne manjine. Kao i prilikom svakog strateškog planiranja, tokom dva radna dana preduzet je disciplinovan napor fokusiran na budućnost, vođen od strane vrsnih mladih stručnjaka za menadžment (i) u (manjinskim) kulturama, Miroslava Keveždija (CRCD12.01.2014_1) i Miline Sklabinski (Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka). Uz aktivno učešće članova NSV i vlaških kulturnih organizacija, koncipirana je, između ostalog, i vizija razvoja vlaške kulture za period 2014. – 2019. (radna verzija), koja uključuje npr: aktivno rešavana lingvistička i etnogenetska pitanja, uspostavljena mreža kulturnih centara, identifikovani i sistematizovani kulturni sadržaji, itd, što sve treba da doprinese tome da Vlasi u doglednoj budućnosti postanu „kvalitetan akter na kulturnoj sceni Srbije“. Tokom proleća 2014. ovaj strateški dokument biće publikovan i predstavljen široj kulturnoj javnosti u Srbiji.

Održana međunarodna konferencija Za odgovornu vlast u zemljama Zapadnog Balkana

Međunarodna konferencija Za 24.09.2013_1odgovornu vlast u zemljama Zapadnog Balkana održana je od 19. do 22. septembra 2013. godine na Paliću uz učešće predstavnika šest zemalja.

Predavači i učesnici konferencije bili su predstavnici pet partnerskih organizacija, kao i predstavnici nacionalnih i lokalnih parlamenata, predstavnici civilnog sektora i nezavisnih regulatornih tela, članovi političkih patrija i novinari iz zemalja Zapadnog Balkana.

Učesnici konferencije imali su priliku da se upoznaju sa funkcionisanjem zakonodavnog sistema i nivoom transparentnosti zakonodavnih procesa u zemljama Zapadnog Balkana i zemljama Višegradske grupe, ulogom javnosti, medija i civilnog sektora u procesu donošenja zakona, kao i sa tzv. primerima dobre prakse. O legislativnoj transparentnosti u svojim zemljama govorili su: Barbara Grabowska (Poljska), dr Timea Drinoczi (Mađarska), mr Bojan Spajić (Crna Gora), Mirjana Trifković (Bosna i Hercegovina), Boban Karapejovski (Makedonija); predavanje o ulozi javnosti u procesu donošenja zakona u Srbiji održala je mr Olivera Ristić (CRCD), o ulozi medija i civilnog sektora govorio je Nedim Sejdinović (NDNV),>>>

Početak Letnje škole o manjinskim pravima i integraciji

Letnja škola o manjinskim pravima i integraciji je deo šire, višegodišnje inicijative koju su pokrenuli i osmislili Misija OEBS u Beogradu i Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) kao implementacioni partner. Ovogodišnja Letnja škola je prva u nizu od (u ovom trenutku planiranih) tri Letnje škole o manjinskim pravima i integraciji u tri godine (2013, 2014, 2015) i održaće se od 8.07. do 10.07.2013 u Beogradu. Ona je nastala kao rezultat uočenih potreba, pre svega potrebe za stvaranjem novih manjinskih elita i potrebe za podsticanjem integracije manjina u ukupni društveni život.

Letnja škola je koncipirana za buduće donosioce odluka (lidere) iz manjinskih zajednica i mladih iz većinske/srpske zajednice. Curriculum Letnje škole ima za cilj osnaživanje budućih lidera pripadnika manjinskih i većinske zajednice, kako bi uzeli učešće u donošenju odluka vezanim za integraciju manjina u društvo tj. za aktivno učešće mladih, kako u intitucijama manjinskih samouprava (trenutno postoji 19 manjinskih samouprava u Srbiji), tako i za stvaranje stručnog kadra za državne institucije (ministarstva, kancelarije) nadležnih za manjinska pitanja.>>>

Povodom Deklaracije Narodne skupštine o osudi zločina protiv mađarskih civila

Rezime: Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) pozdravlja današnje donošenje Deklaracije Narodne skupštine o osudi akata protiv civilnog mađarskog stanovništva u Vojvodini počinjenih 1944-1945.

Deklaracija Narodne skupštine svojim sadržajem predstavlja i politički manevar vlasti izazvan Briselskim sporazumom i faktičkim priznavanjem nezavisnosti Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. Ona nije samo izraz neophodnog pijeteta prema nevinim žrtvama komunističke strahovlade, nego, takođe, i izraz težnje za preoblikovanjem prošlosti, prekomponovanjem teritorijalne organizacije Srbije i ima posledice po stabilnost i bezbednost regiona.

CRCD smatra za neophodno da upozori na neke okolnosti koje proizilaze iz ove deklaracije. Ona, zbog onoga što je iz nje izostavljeno, pre svega, zajednička antifašistička borba Srba i Mađara tj. svih građana Vojvodine, a koja čini osnovu legitimiteta AP Vojvodine, predstavlja snažniji i efikasniji udar na autonomiju Vojvodine i potencijalno preti ostvarivanju manjinskih prava i građanskog karaktera Republike Srbije nego odluka Ustavnog suda o Zakonu o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine. Ona predstavlja udar u same temelje legitimiteta vojvođanske autonomije i neposredno podrivanje Deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava AP Vojvodine, koju je Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine donela 20. maja 2013.

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) pozdravlja današnje donošenje Deklaracije Narodne skupštine o osudi akata protiv civilnog mađarskog stanovništva u Vojvodini počinjenih 1944-1945.>>>

Sastanak partnera na projektu „Povećanje legislativne transparentnosti u zemljama Zapadnog Balkana“

Sastanak partnera na projektu „Povećanje legislativne transparentnosti u zemljama Zapadnog Balkana“ održan je od 5. do 7. juna 2013. u Zrenjaninu. U projektu učestvuju Centar za razvoj civilnog društva, kao vodeći partner, i organizacije iz Poljske, Slovačke, Mađarske, Makedonije, Crne Gore i BiH/ Republike Srpske. Cilj projekta koji se realizuje uz podršku Višegradskog fonda je jačanje kapaciteta civilnog sektora na Balkanu u oblasti transparentnosti zakonodavnog procesa kroz razmenu iskustava sa organizacijama iz zemalja Višegradske grupe.

Sastanak je bio posvećen upoznavanju sa zakonodavnim procesima u zemljama iz kojih dolaze partneri, razmeni iskustava, kao i razradi i planiranju aktivnosti za naredni period.

Povodom novog omalovažavanja autonomije Vojvodine

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) s krajnjom zabrinutošću upozorava da se nastavlja trend omalovažavanja i ukidanja autonomije Vojvodine i ignorisanja njenih problema.

Vojvodinu je zahvatio novi talas etničkih incidenata, u Temerinu, Bečeju, Subotici i Novom Sadu. Dok je ranije policija adekvatno radila svoj posao, a problem u procesuiranju su predstavljala tužilaštva, sada i policija podnosi prijave za remećenje javnog reda i mira tamo gde postoje vrlo ozbiljne indicije da se radi o izazivanju i raspirivanju nacionalne mržnje. Javlja se senka sumnje da li ovo predstavlja reakciju lokalnih policijskih organa prema signalima koje dobijaju iz Vlade Srbije.

12. februara 2013. Predsednik Skupštine AP Vojvodine Pastor Ištvan najavio je preko medija i službeno zatražio sastanak sa Ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem zbog značajno pogoršane bezbedonosne situacije u Vojvodini. Prvog čoveka vojvođanske autonomije i predstavnika dva miliona građana Vojvodine primio je državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ministar policije, g. Dačić pokazao je da mu je važnije prisustvo na jubileju Kriminalističko-policijske akademije i na skupu srbijanskih i italijanskih biznismena, nego pogoršana bezbedonosna situacija u Vojvodini.>>>

Studijsko putovanje u Berlin

29.10.2012Bojana Begović, programska asistentkinja Centra za razvoj civilnog društva, učestvovala je u Studijskom putovanju u Berlin, koje je organizovala Fondacija Friedrich Ebert u saradnji sa Centrom za studije socijaldemokratije od 20. do 27. oktobra 2012. godine. U okviru ovog studijskog putovanja, oko 50 učesnika iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske posetili su Bundestag, Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, Ministarstvo spoljnih poslova, mrežu sindikata DGB, nevladinu organizaciju Građani Evrope i druge organizacije i institucije.

Učesnici ovog programa su imali priliku da vide kako funkcionišu nemačke institucije i organizacije, postave pitanja i diskutuju sa poslanicima, predstavnicima ministarstava, sindikata i političkih partija o temama aktuelnim za Nemačku, Evropsku Uniju i Srbiju. Nemačka je uređena demokratska država i u tom smislu može biti primer dobre prakse iz kojeg mladi ljudi iz Srbije mogu nešto da nauče i primene u svojoj zemlji.

Najjači utisak na našu predstavnicu ostavilo je to što u Nemačkoj imaju vrlo dobro organizovanu saradnju nevladinih organizacija i državnih institucija, u kojoj se zna svačija uloga u sistemu, a svi zajednički rade za opšte dobro. Državne institucije čak i osnivaju i finansiraju think tank organizacije koje rade istraživanja i ekspertize na razne unutarpolitičke i spoljnopolitičke teme, a čije rezultate i zaključke koriste ministarstva kako bi poboljšala kvalitet svog rada.

Vlaško pitanje u Srbiji: ljudsko-pravni i politički aspekt

05.09.2012_2 05.09.2012_3 20.09.2012_1Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) je u okviru projekta „Multikulturalizam u Srbiji nije mrtav“ koji podržava Ambasada Kraljevine Norveške (www.norveska.org.rs) organizovao konferenciju pod nazivom „Vlaško pitanje u Srbiji: ljudsko-pravni i politički aspekt“ od 3. do 5. septembra u Boru. Učesnici su pored članova Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine, nevladinih organizacija i lokalnih samouprava Istočne Srbije, bili i predstavnici državnih institucija i međunarodnih nevladinih organizacija.

– Vidljivo je smanjenje jaza između takozvane prosrpske i prorumunske frakcije unutar vlaške zajednice i javljanje autohtonih inicijativa za ostvarivanje manjinskih prava – izjavio je dr Vladimir Ilić, predsednik Upravnog odbora CRCD-a, koji je na konferenciji govorio o pravima vlaške nacionalne manjine u regionalnom kontekstu.>>>