Arhive kategorija: Mladi

Usvojen predlog Zakona o mladima

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 12. maja usvojila predlog Zakona o mladima, sa ciljem da se stvore svi zakonski uslovi za sistemsku brigu institucija o mladima. Centar za razvoj civilnog društva je kao resurs centar Ministarstva omladine i sporta za Srednjebanatski okrug bio uključen u organizovanje javne rasprave o zakonu o mladima. Saopštenje Ministarstva omladine i sporta.

Konkurs za omladinske volonterske akcije

Udruženje Centar za razvoj civilnog društva uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta raspisuje KONKURS za finansiranje omladinskih volonterskih akcija „MLADI SU ZAKON“ za Srednjobanatski okrug.

Ministarstvo omladine i sporta želi da tokom Međunarodne godine mladih i Evropske godine volontiranja, kao i kontinuiranog sprovođenja Nacionalne strategije za mlade pruži mladima priliku da sprovedu inicijative kojima se aktivno doprinosi unapređenju života u lokalnim zajednicama.

Konkurs za finansiranje omladinskih „ad hoc“ volonterskih akcija „MLADI SU ZAKON“ namenjen je mladima starosti od 15 do 30 godina sa ciljem da se podstaknu za aktivno učešeće u društvu. Ovim konkursom ostvaruje se direktan doprinos mladima u lokalnoj sredini. Pruža im se mogućnost da se aktivnije uključe u društvo, ukažu na potrebe mladih u svojoj sredini i doprinesu zadovoljavanju uočenih potreba kroz aktivnosti od opšteg interesa i za dobro svih mladih, kao i celog društva.

TEME KONKURSA:

Konkurs je namenjen mladima koje aktivno rade ili imaju nameru da rade na:

1.mobilisanju mladih da se aktivno uključe u društvo u cilju aktivnog doprinosa mladima i široj društvenoj zajednici;

2.zaštiti životne sredine;

3.uređenju javnih otvorenih ili zatvorenih prostora koji služe (ili bi služili) za potrebe kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih;

4.humanitarnim akcijama.>>>

Konkurs za najbolju omladinsku volontersku akciju

12.08.2010Centar za razvoj civilnog društva uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta raspisuje KONKURS za finansiranje najbolje volonterske omladinske akcije „MLADI SU ZAKON“ za Srednjebanatski okrug.

Konkurs je namenjen mladima od 15 do 30 godina sa ciljem da im se omogući aktivno uključivanje u proces izrade Zakona o mladima i sprovođenja Nacionalne strategije za mlade. Ovim konkursom se mladima pruža mogućnost da se aktivnije uključe u društvo, ukažu na potrebe mladih u svojoj sredini i doprinesu rešavanju uočenih problema.

Konkurs je otvoren od 12. avgusta do 20. septembra 2010, a mogu se prijaviti registrovana omladinska udruženja i neformalne (neregistrovane) omladinske grupe sa teritorije Srednjebanatskog okruga.