Arhive kategorija: Osobe sa invaliditetom

Izdvojena sredstva za implementaciju Lokalnog akcionog plana za pristupačnost

Skupština grada Zrenjanina usvojila je budžet za 2012. godinu, u okviru koga je opredeljeno dva miliona dinara (pozicija 636) za implementaciju Lokalnog akcionog plana za pristupačnost (LAP).

LAP je usvojen u decembru 2010. godine (Sl. list br. 22). Kako godinu dana kasnije nijedna od planiranih aktivnosti nije realizovana, Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) uputio je Gradskoj upravi zvaničan zahtev za izdvajanje sredstava za obezbeđivanje pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi. Usvajanjem ovog zahteva načinjen je važan korak u stvaranju okruženja pristupačnog svim građanima.

CRCD sprovodi kampanju “Zrenjanin – grad pristupačan za sve” u okviru koje su realizovane različite aktivnosti. Organizovana je obuka o pristupačnosti za članove CRCD, predstavnike udruženja osoba sa invaliditetom i drugih udruženja, predstavnike lokalne samouprave, zaštitnika građana i druge zainteresovane, koju je vodio Mr Miodrag Počuč iz Centra “Živeti uspravno”.>>>

Sastanak predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom i odbornika Skupštine grada

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) organizovao je u okviru kampanje “Zrenjanin – grad pristupačan za sve” 27. decembra 2011. sastanak predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom i predstavnika odborničkih grupa Skupštine Grada Zrenjanina. Tema razgovora bile su mogućnosti za stvaranje pristupačnog okruženja u Zrenjaninu.

Istraživanje sprovedeno u februaru 2011. pokazuje da u Zrenjaninu, od 40 javnih institucija i ustanova u samo njih 6 mo18.01.2012_1gu da uđu korisnici invalidskih kolica, a u samo dve su dostupni i spratovi. Prema procenama, oko 40% stanovništva (osobe sa invaliditetom, roditelji sa malom decom, stari, trudnice i dr) pogođeno je ovim problemom. Takođe, izražen je i problem nepristupačnih usluga i informacija. Problem nepristupačnosti objekata u javnoj upotrebi prepoznat je u Zrenjaninu što je rezultiralo usvajanjem Lokalnog akcionog plana za pristupačnost u decembru 2010. godine. Na žalost, u periodu od godinu dana nije se preduzelo ništa na njegovoj realizaciji – istakla je Alisa Halak, programska koordinatorka. CRCD je stoga uputio zahtev gradskoj upravi da u budžetu za 2012. godinu opredeli sredstva u iznosu od 2.000.000 dinara za obezbeđivanje pristupačnosti Uslužnog centra u Gradskoj kući, u skladu sa LAP-om za pristupačnost.>>>

Okrugli sto Pristupačnost objekata u javnoj upotrebi

14.09.2011_2 14.09.2011_1Centar za razvoj civilnog društva je 14. septembra 2011. godine u hotelu Vojvodina organizovao okrugli sto na temu Pristupačnost objekata u javnoj upotrebi kao deo kampanje Zrenjanin – grad pristupačan za sve, koju Centar za razvoj civilnog društva realizuje uz podršku Balkanskog fonda za lokalne inicijative. Cilj kampanje je da se u budžetu za 2012. godinu opredele sredstva za obezbeđivanje pristupačnosti uslužnog centra u gradskoj upravi i nekoliko objekata Doma zdravlja.

Skup je otvorio predsednik skupštine grada Aleksandar Marton, a zatim su uvodničari, Miodrag Počuč i Bojana Rudić Počuč iz novosadskog Centra Živeti uspravno i Alisa Halak, programska koordinatorka Centra za razvoj civilnog društva, izneli Koncept Dizajn za sve i stanje pristupačnosti objekata u Zrenjaninu i na taj način otvorili prostor za diskusiju učesnika.>>>

Obuka o pristupačnosti

Centar za razvoj civilnog društva organizovao je 31. avgusta 2011. godine u hotelu Vojvodina obuku na temu pristupačnosti u okviru projekta Zrenjanin – grad pristupačan za sve koji Centar realizuje uz podršku Balkanskog fonda za lokalne inicijative.

Predavači su bili Miodrag Počuč i Bojana Rudić Počuč iz Centra Živeti uspravno, koji je inicirao i pomogao izradu zrenjaninskog Lokalnog akcionog plana za pristupačnost.

Cilj ove obuke je bio da se, pored tima Centra za razvoj civilnog društva, i neki od predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom i drugih udruženja, članovi Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, kao i Zaštitnik građana grada Zrenjanina, koji su prepoznati kao ciljna grupa te su i prisustvovali obuci, osnaže u oblasti pristupačnosti.

Predavači su nakon kratkog opisa problema pristupačnosti, približili učesnicima osnove pristupačnosti i izložili koncept Dizajna za sve – koncept koji se koristi za stvaranje okruženja koje odgovara najširem mogućem broju stanovnika. Pored toga su pokazali primere loše i dobre prakse u oblasti pristupačnosti.

Učesnici obuke, i oni koji su o pristupačnosti slušali prvi put i oni koji su imali neko znanje iz te oblasti, su izrazili zadovoljstvo što su imali priliku da prisustvuju takvoj obuci.

Kancelarija za unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom u Zrenjaninu

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) pokrenuo je, uz podršku BCIF, inicijativu za osnivanje Kancelarije za unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom u Gradu Zrenjaninu. Ova inicijativa proističe iz poznate činjenice da je položaj osoba sa invaliditetom u Zrenjaninu, kao i u celoj Srbiji, veoma težak. Njihova prava su regulisana samo na ravni zakona dok je u praksi situacija mnogo drugačija.

Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije čak 10% stanovništva ima neki oblik invaliditeta. Tačan broj ovih građana u Zrenjaninu je nepoznat.

Prema istraživanju Centra za samostalni život Srbije 70% osoba sa invaliditetom ima teškoće u zapošljavanju, obrazovanju, porodičnom životu. Uopšte govoreći, mali broj osoba sa invaliditetom je uključen u neki obrazovni, rehabilitacioni ili drugi organizovani oblik aktivnosti. I ako jeste, to je najčešće preko udruženja osoba sa invaliditetom.

Osobe višestruko ometene u razvoju i njihove porodice su u najlošijem položaju. U Zrenjaninu ne postoji nijedno udruženje koje ih okuplja i koje bi im pružilo podršku. Oni nemaju mogućnost da se uključe u bilo kakav organizovani vid aktivnosti, te provode život potpuno izolovani. Često nemaju najosnovnije informacije o pravima koja mogu ostvariti. Ovo je posebno izraženo u naseljenim mestima. Problem nepristupačnosti većine objekata je takođe veoma izražen.>>>