Arhive kategorija: Saopštenja

Rizična manjinska politika Vlade Srbije

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) upozorava da Vlada Srbije još uvek lavira između integrisanja nacionalnih manjina u politički sistem Srbije i njihove srbizacije. Shizofreni karakter vladajuće stranke, sastavljene od nekadašnjih radikalskih ultrašovinista koji su podlegli pred neminovnošću evropskih integracija, ovde je sasvim vidljiv.

U Subotici je naprednjački predsednik Skupštine Grada Ilija Maravić najavio da će Subotica dobiti kulturni centar koji će nositi ime Brane Crnčevića, a da će ugasiti Fondaciju Danilo Kiš.

Ovome se suprotstavio gradski odbor Saveza vojvođanskih Mađara, koalicionog partnera Maravićeve Srpske napredne stranke.

Brana Crnčević je bio jedan od vodećih zastupnika ratne politike devedesetih godina. Danilo Kiš je simbol ne samo multikulturalnosti, nego i evropskog karaktera Srbije.

Istovremeno, u opštini Bečej, u kojoj je na vlasti koalicija SNS i SVM, prvi put među nosiocima najvažnijih funkcija nema Mađara, mada Mađari čine polovinu stanovništva ove opštine.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti postupila je prema žalbi udruženja roditelja koji žele da im deca uče rumunski jezik i ustanovila da Osnovna škola „Branko Radičević“ iz Golupca nije izvela anketiranje učenika da bi se ustanovilo žele li da slušaju izborni predmet na rumunskom jeziku.>>>

Povodom predloga o izjednačavanju građanskog i crkvenog braka

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) tumači predlog o izjednačavanju građanskog i crkvenog braka, koji je sadržan u Prednacrtu Građanskog zakonika, u kontekstu produžavanja i jačanja verske diskriminacije u Srbiji.

Zakonsko priznavanje crkvenog braka jeste ljudsko pravo, ali samo ako su posledice takve da ne ugrožavaju jednakost građana pred zakonom.

U uslovima u kojima se primenjuje protivustavna i nezakonita diskriminacija velikog broja crkava i verskih zajednica, ovo će doprineti njenom daljem jačanju.

U Srbiji su diskrimisane brojne protestantske crkve. Nije registrovana nijedna nehrišćanska verska zajednica. Pre nekoliko godina je ministar vera uvredio tadašnju ambasadorku Indije pominjući u zvaničnom razgovoru sa njom višnuitske, šivaitske i budističke zajednice u Srbiji kao sekte bliske satanističkim sektama.

Tadašnji ministar vera započeo je politiku prisilnog ujedinjavanja protestantskih crkava. Ova politika se do danas primenjuje.

Samo su privilegovane crkve i verske zajednice prisutne na nastavi u državnim školama. Samo su njihovi predstavnici ovlašćeni da zauzmu mesta u Nacionalnom prosvetnom savetu. Samo one mogu da obavljaju versku službu u vojsci i bogosluženje u zatvorima. Obavezujućim uputstvom Republičke radiodifuzne agencije emiterima je naloženo da o neprivilegovanim crkvama govore samo u kontekstu opasnosti od ekstremizma. Policijski oficiri držali su javna predavanja u kojima su izjednačavali protestantske crkve sa satanističkim sektama.>>>

Demonstracije u Zrenjaninu

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) obaveštava javnost da su u Zrenjaninu u toku demonstracije građana protiv postavljanja kafana-splavova na jezeru u centru grada.

Kafane na splavovima postavljaju se i pored protivljenja građana. Ove kafane postavljene su i pored toga što su građani podneli tužbu Osnovnom sudu u Zrenjaninu zbog kršenja niza zakonskih propisa prilikom zaključivanja ugovora sa kafedžijom.

CRCD ne tvrdi da se radi o korupciji lokalne samouprave, ali ne može da se oslobodi senke sumnje da je kršenje javnog interesa povezano sa ličnim interesima predstavnika lokalne samouprave.

Kršenje zakona u pogledu pristupačnosti

Dole navedena udruženja građana obraćaju se svim relevantnim činiocima sa zahtevom da se u poslovima rekonstrukcije, izgradnje i adaptacije javnih objekata u Zrenjaninu poštuju zakoni i propisi Republike Srbije.

Potpisnici traze da se smesta uklone prepreke na ulazu u pešačku zonu kod centralne apoteke, kao i da se nedavno rekonstruisane ulice Koče Kolarova i Žabaljska učine pristupačnim za korisnike kolica. Potpisnici takodje traže da se bez ikakvog odlaganja rampa kod Dispanzera za decu i žene saobrazi zahtevima pristupačnosti, odnosno da se smanji preveliki nagib koji je čini neupotrebljivom.

Pre nekoliko dana u medijima i na veb stranici Grada objavljeno je da se na nekoliko lokacija izvode radovi na obnovi saobraćajne infrastrukture u gradu. Izražavamo duboku zabrinutost da su i ovi radovi planirani i da će biti završeni ne uzimajući u obzir propisane standarde pristupačnosti.>>>

Transparentnost u donošenju zakona u svetlu formiranja nove vlade u Srbiji i Ukrajinske krize*

Problem transparentnosti u donošenju zakona uslovljen je nizom činilaca koji se menjaju dosta brzo. Treba biti naivan pa pomisliti da se ključni zakoni čije se donošenje priprema uz nedovoljno transparentne javne rasprave, kao Zakon o radu, ili o čijim se nacrtima tek govori, a da ih niko nije video, kao navodno tek pripremani zakoni iz oblasti obrazovanja u Srbiji, donose u društvenom i političkom vakuumu.

Kao i zemlje Višegradske grupe, tako i zemlje Zapadnog Balkana su suočene sa situacijom u kojoj se pojavila nova vlada sa snažnom parlamentanom većinom. To je, naravno, dobro, pošto će biti manje blokada u zakonodavnim procesima, i pošto će civilno društvo tačno znati kome da se obrati tražeći veću transparentnost i širu javnu raspravu o zakonima koji se donose i koji će se u nailazećem razdblju donositi.

Međutim, promenile su se i neke druge okolnosti. Budući da se Centar za razvoj civilnog društva petnaest godina bavi zaštitom prava etničkih manjina, teško je ne uvideti ovu međusobnu isprepletanost uticaja različitih činilaca.

Kada govorimo o nedavnim političkim promenama koje su se desile, mislimo na izbore u zemljama kao što su Srbija, ili Makedonija, ili, od Višegradskih zemalja, na primer Mađarska. Ali, i druge promene bitno utiču na transparentnost legislativnih procesa.>>>

Napad na protestantsku crkvu u romskoj mahali kao pokazatelj niza sistemskih propusta države Srbije i međunarodne zajednice

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) povodom napada na Protestantsku evanđeosku crkvu u lebanskom selu Bošnjace u noći između 21. i 22. aprila 2014. želi da obrati pažnju na neke nedvosmisleno nepovoljne trendove na planu ostvarivanja verskih prava diskriminisanih (tzv. ne-tradicionalnih) crkava u Srbiji, kao i na njihov širi kontekst, koji je u konkretnom slučaju ispoljen na planu diskriminacije Roma.

U noći između 21. i 22. aprila 2014 grupa vandala pokušala je da zapali crkvu u romskoj mahali, u pomenutom selu. Vernici su na sreću brzo ugasili požar.

Taj teški incident, koji podseća na svojevremeno paljenje adventističkog hrama u Staparu, ili na pokušaj da se u Kraljevskoj dvorani Jehovinih svedoka u Bajinoj Bašti zapale vernici i niihova deca, ukazuje najmanje na četiri stvari:

– U poslednje vreme u medijima se mnogo govori o povećavanju broja časova veronauke u državnim školama i o primanju veroučitelja u stalni radni odnos. Očito je da državna vlast svoje odricanje od prava Srbije na AP Kosovo i Metohiju pokušava da prikrije klerikalizacijom, na sličan način na koji je vlada Zorana Đinđića uspela da pacifikuje otpor Srpske pravoslavne crkve isporučivanju Slobodana Miloševića Međunarodnom tribunalu u Hagu neustavnim uvođenjem veronauke u državne škole.>>>

Posledice promenjene regionalne politike Srbije po nacionalne manjine

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) smatra za shodno da obrati pažnju javnosti na sledeće procese. Aktuelna vlast, kojom dominira Srpska napredna stranka (SNS), strateški se orijentisala ka savezu sa Budimpeštom, kao regionalnim partnerom i kapijom za ulazak u EU.

Strateški savez sa Budimpeštom je izazvan željom SNS da oslabi Vojvodinu kao uporište DS, ali je proizvelo i ceo niz drugih posledica po položaj nacionalnih manjina:

1. Osnažena je pozicija Srbije prema Bukureštu. Rumunija je potpuno izolovana u Beogradu. To je omogućilo nastavak pritiska na Rumunsku pravoslavnu crkvu (RPC) u Istočnoj Srbiji, uz učešće organa lokalnih samouprava i policije.>>>

Povodom odluka Ustavnog suda o Zakonu o nacionalnim savetima i o Statutu Vojvodine

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) obraća pažnju da odluka Ustavnog suda o Zakonu o nacionalnim savetima upućuju na pravi smisao ne samo ove odluke, nego i cele politike najnovije etnizacije društva Srbije u svetlu faktičkog priznanja nezavisnosti Kosova.

Treba biti naivan pa posle ocena svih domaćih političara i međunarodnih organizacija o politizovanosti sudstva u Srbiji verovati u nezavisnost Ustavnog suda od aktuelne vlasti.

Odlukom Ustavnog suda, kao i prethodnim proglašavanjem neustavnim najvećeg dela Statuta Vojvodine, ono što je izgubljeno na Kosovu nastoji se dobiti etnizacijom, to jest srbizacijom i centralizacijom Srbije. Pri tom se čine ustupci onoj manjini koja se ne može srbizovati, niti zbog broja svojih pripadnika, niti zbog jezičke različitosti, niti zbog prisnih saradničkih odnosa Vlade Srbije sa vladom zemlje matice ove manjine.>>>

Verska diskriminacija i u Božićnoj čestitci

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) sa žaljenjem konstatuje da Kancelarija za saradnju s crkvama i verskim zajednicama sprovodi versku diskriminaciju čak i u prazničnim i protokolarnim prilikama.

Dr Mileta Radojević, direktor Kancelarije, čestitao je Božić i Novu 2014. “tradicionalnim crkvama koje ovaj praznik proslavljaju po gregorijanskom kalendaru”.

Za žaljenje je što Božić slavljen po gregorijanskom kalendaru nije čestitan nijednoj od devetnaest registrovanih konfesionalnih zajednica, koje Republika Srbija prepoznaje u svome zakonodavstvu i u svojim upravnim aktima. Zar su naši sugrađani – adventisti, baptisti, nazareni, metodisti – građani drugog reda, tek nevoljno trpljeni od države, ali ne i istinski poštovani?

O crkvama kojima država neustavno i arbitrarno već sedam godina uskraćuje registraciju ovde je suvišno trošiti reči. Protivno Ustavu, one su još uvek van zakona.

Ovakvo podvajanje crkava i verskih zajednica od strane države na priznatu decu i na siročad baca senku na ove svečane dane blagovanja i radosti.

Virtuelni radikali kao opasnost i šansa

Snežana Ilić, izvršna direktorka Centra za razvoj civilnog društva, o „seljenju“ ideologije na društvene mreže

Politički radikalizam koji se iskazuje kroz stavove mladih ljudi na društvenim mrežama na internetu, nije samo iskušenje i opasnost nego i šansa i sa njima treba raditi na profilisanju racionalnije političke podele nego što je sadašnja partokratija, kaže u razgovoru za Danas mr Snežana Ilić iz zrenjaninskog Centra za razvoj civilnog društva.

Ovaj centar upravo je publikovao nalaze svog istraživanja o aktivnostima krajnje desnice i radikalne levice u Srbiji u knjizi „Politički ekstremizam u sajber-prostoru Srbije“, sa generalnim zaključkom o velikoj aktivnosti desničara.

Krajnja desnica je vrlo aktivna na internetu, prema jednom tumačenju zato što je izgubila institucionalnog predstavnika jer je SRS postala vanparlamentarna stranka, a po drugom, naprotiv, zato što joj podstrek daje dolazak SNS na vlast.>>>