Obuka o pristupačnosti

Centar za razvoj civilnog društva organizovao je 31. avgusta 2011. godine u hotelu Vojvodina obuku na temu pristupačnosti u okviru projekta Zrenjanin – grad pristupačan za sve koji Centar realizuje uz podršku Balkanskog fonda za lokalne inicijative.

Predavači su bili Miodrag Počuč i Bojana Rudić Počuč iz Centra Živeti uspravno, koji je inicirao i pomogao izradu zrenjaninskog Lokalnog akcionog plana za pristupačnost.

Cilj ove obuke je bio da se, pored tima Centra za razvoj civilnog društva, i neki od predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom i drugih udruženja, članovi Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, kao i Zaštitnik građana grada Zrenjanina, koji su prepoznati kao ciljna grupa te su i prisustvovali obuci, osnaže u oblasti pristupačnosti.

Predavači su nakon kratkog opisa problema pristupačnosti, približili učesnicima osnove pristupačnosti i izložili koncept Dizajna za sve – koncept koji se koristi za stvaranje okruženja koje odgovara najširem mogućem broju stanovnika. Pored toga su pokazali primere loše i dobre prakse u oblasti pristupačnosti.

Učesnici obuke, i oni koji su o pristupačnosti slušali prvi put i oni koji su imali neko znanje iz te oblasti, su izrazili zadovoljstvo što su imali priliku da prisustvuju takvoj obuci.

Trening Poštovanje standarda u javnom životu i branitelji ljudskih prava

11.07.2011_1Komitet pravnika za ljudska prava YUCOM u saradnji sa Centrom za razvoj civilnog društva organizovao je 11. jula 2011. godine u Kulturnom Centru Zrenjanin trening na temu Poštovanje standarda u javnom životu i branitelji ljudskih prava.

Na treningu su govorili Snežana Ilić, CRCD (Građanski angažman na lokalnom nivou), Milan Antonijević YUCOM (Standardi javnog života i branitelji ljudskih prava) i Natalija Šolić YUCOM (Priručnik za ostvarivanje standarda o javnom životu).

Učesnici treninga su bili pripadnici civilnog sektora (UG Panonski talas Zrenjanin, UG Moć reči Sečanj i angažovani pojedinci). Oni su bili veoma zainteresovani za prepoznavanje teme, izlažući probleme na lokalnom nivou. Uz priložene primere Kršenja i poštovanja standarda javnog života prisutni su radili timski u prepoznavanju narušavanja sedam standarda javnog života (nesebičnost, integritet, objektivnost, odgovornost, otvorenost, poštenje, lični primer).>>>

Obuka o pisanju predloga projekata – Mladi su zakon

Obuka o pisanju predloga projekata održana je u organizaciji Centra za razvoj civilnog društva 24. i 25. juna 2011. godine. Ova dvodnevna obuka je organizovana za predstavnike 10 omladinskih organizacija i neformalnih grupa iz Srednjebanatskog okruga čije su projektne ideje najbolje ocenjene na Konkursu za finansiranje omladinskih volonterskih akcija.

Konkurs su raspisali Ministarstvo omladine i sporta i Centar za razvoj civilnog drustva – resurs centar za Srednjebanatski okrug. Nakon što su stekli osnovna znanja i dobili praktične savete iz oblasti pisanja i upravljanja projektima, predstavnici omladinskih grupa konkurišu sa finalnim verzijama projektnih ideja, od kojih će pet biti finansirano u Srednjebanatskom okrugu.>>>

Inicijativa nevladinih organizacija Srbije povodom zabrane „Nacionalnog stroja“

Ustavni sud je zabranio nacističku organizaciju „Nacionalni stroj“. Nacistima je zabranjeno da organizuju javne skupove, tribine, izdaju knjige i brošure, kao i da na bilo koji način promovišu svoje ideje.

Međutim, oni koji izdaju nacističke knjige i promovišu program „Nacionalnog stroja“ još uvek su u milosti delova vlasti.

Savet RRA je 4. maja ove godine odbio kao neblagovremeno podnet prigovor Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) protiv imenovanja promotera knjige „Slučaj Nacionalni stroj“ i u njoj sadržanog programa ove organizacije, Dalibora Bubnjevića, u upravni odbor Radio-televizije Vojvodine – RTV.

U ovoj knjizi autora Gorana Davidovića Firera izložen je nacistički program kojim se traži oduzimanje građanskih prava ne-arijevcima, njihova izolacija, zabrana rasno mešovitih brakova i primena eugeničkih mengeleovskih mera rasne higijene.>>>

Državni sekretar Ivana Kovačević predstavila Konkurs za omladinske volonterske akcije u Srednjebanatskom okrugu

07.06.2011Državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Ivana Kovačević predstavila je Konkurs za finansiranje do 139 omladinskih volonterskih akcija u 25 okruga Srbije na konferenciji za medije u utorak 7. juna u Zrenjaninu.

Ivana Kovačević je naglasila da je želja Ministarstva omladine i sporta da se mladima iz manjih sredina pruži šansa da dobiju sredstva pa se zbog toga konkurs sprovodi po okruzima.

Ovaj konkurs u Srednjebanatskom okrugu sprovodi u ulozi resurs centra Udruženje građana “Centar za razvoj civilnog društva”, koje je raspisalo konkurs za finansiranje pet omladinskih volonterskih akcija u iznosu do 100.000 dinara po akciji. Pored državne sekretarke, na promociji konkursa su govorili Alisa Halak i Vladimir Đurić ispred “Centra za razvoj civilnog društva”, koji su takođe davali potrebne informacije prisutnima.

Ovu godinu je Evropska komisija proglasila za Evropsku godinu volontiranja, a pored toga, ovaj konkurs se sprovodi u okviru obeležavanja Međunarodne godine mladih koju su proglasile Ujedinjene Nacije i koja traje do 12. avgusta, Međunarodnog dana mladih.

Usvojen predlog Zakona o mladima

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 12. maja usvojila predlog Zakona o mladima, sa ciljem da se stvore svi zakonski uslovi za sistemsku brigu institucija o mladima. Centar za razvoj civilnog društva je kao resurs centar Ministarstva omladine i sporta za Srednjebanatski okrug bio uključen u organizovanje javne rasprave o zakonu o mladima. Saopštenje Ministarstva omladine i sporta.

Konkurs za omladinske volonterske akcije

Udruženje Centar za razvoj civilnog društva uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta raspisuje KONKURS za finansiranje omladinskih volonterskih akcija „MLADI SU ZAKON“ za Srednjobanatski okrug.

Ministarstvo omladine i sporta želi da tokom Međunarodne godine mladih i Evropske godine volontiranja, kao i kontinuiranog sprovođenja Nacionalne strategije za mlade pruži mladima priliku da sprovedu inicijative kojima se aktivno doprinosi unapređenju života u lokalnim zajednicama.

Konkurs za finansiranje omladinskih „ad hoc“ volonterskih akcija „MLADI SU ZAKON“ namenjen je mladima starosti od 15 do 30 godina sa ciljem da se podstaknu za aktivno učešeće u društvu. Ovim konkursom ostvaruje se direktan doprinos mladima u lokalnoj sredini. Pruža im se mogućnost da se aktivnije uključe u društvo, ukažu na potrebe mladih u svojoj sredini i doprinesu zadovoljavanju uočenih potreba kroz aktivnosti od opšteg interesa i za dobro svih mladih, kao i celog društva.

TEME KONKURSA:

Konkurs je namenjen mladima koje aktivno rade ili imaju nameru da rade na:

1.mobilisanju mladih da se aktivno uključe u društvo u cilju aktivnog doprinosa mladima i široj društvenoj zajednici;

2.zaštiti životne sredine;

3.uređenju javnih otvorenih ili zatvorenih prostora koji služe (ili bi služili) za potrebe kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih;

4.humanitarnim akcijama.>>>

Akt Zaštitnika građana

12.04.2011Dopis Kancelarije Zaštitnika građana povodom saopštenja Centra za razvoj civilnog društva o verskoj diskriminaciji koju, odbijajući da sprovede preporuke Ombudsmana Autonomne pokrajine Vojvodine, sprovodi Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine.

Seminar U čemu je problem sa Srbijom?

28.02.2011Polazeći od uvida da je jedan od ključnih problema Srbije u procesu EU integracija postojanje nesrazmerno velikog uticaja političkih stranaka (odnosno izvršne vlasti s kojom se one u praksi poistovećuju) u poređenju sa zakonodavnom i sudskom vlašću, CRCD uz podršku Visegradskog fonda od 2010. do 2012. sprovodi projekat Političke stranke i angažovana javnost – ohrabrivanje građanskog angažmana u kontroli stranačkih rukovodstava. U sklopu tog projekta organizovan je seminar U čemu je problem sa Srbijom, od 20. do 23. februara 2011. na Paliću.

Na seminaru je učestvovalo 25 predstavnika organizacija civilnog društva i strukovnih udruženja iz cele Srbije: Građanske inicijative, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Fond za razvoj neprofitnog sektora, Doktori protiv korupcije, Društvo sudija Srbije, Queeria, Helsinški odbor za ljudska prava, Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina, Kulturni centar Zrenjanin, FATA, Forum 18, Centar za unapređenje komunikacije, Asocijacija potrošača Srbije – Pokret potrošača Bor…

Predavači su bili predstavnici nezavisnih kontrolnih tela u Srbiji, partneri iz slovačkih organizacija civilnog društva, ugledni angažovani intelektualci.

Rasprava se fokusirala oko sledećih tema:

Angažovana javnost u Srbiji kao korektiv partokratije, dr Vladimir Ilić, CRCD/CDCS>>>

Dve Aide

Autor: REDAKCIJSKI KOMENTAR

Redakcija Danasa je tokom proteklih godina objavila desetine polemika među ljudima različitih mišljenja i orijentacija, verujući da tako doprinosi demokratizaciji javne komunikacije i podizanju političke kulture. Da bi se ovakve namere ostvarile nije dovoljna samo otvorenost redakcije, potreban je i intelektualni i etički nivo onih koji pretenduju da se oglase na stranicama Danasa.

Urednički posao – a neki bi rekli moć – jeste da procenjuju šta od obimne ponude zavređuje, a šta ne, da stigne do javnosti. Problem nastaje kad se listu obrate institucije i pojedinci koji su nečijim prethodnim pisanjem, direktno ili indirektno, prozvani zbog onoga što rade i kako rade. Formalno gledano, oni imaju pravo na odgovor, ali šta s njim činiti kad je on ispod svakog intelektualnog i etičkog nivoa.

Pred takvom dilemom našla se i Redakcija Danasa kad je dobila pogromaško reagovanje „čednih muslimanki“, okupljenih u Muslimanskom omladinskom klubu pri Islamskoj zajednici u Srbiji, na tekst Aide Ćorović, direktorke NVO Urban In iz Novog Pazara. Ova autorka se u formi ličnog stava osvrnula na nošenje hidžabe, marame kojom muslimanke pokrivaju kosu. Njena intelektualno-verska upitanost šta stoji iza ove sve raširenije pojave, koju ona u principu prihvata i brani, toliko je razjarila muslimanke iz Omladinskog kluba, ili bar potpisnicu njihovog pisma Danasu Aidu Rašljanin, da je svoju imenjakinju Aidu Ćorović nazvala licem „bez biografije, bez fakultetskog obrazovanja, bez kučeta i mačeta, isfrustriranu ličnim životnim neuspjehom, u samom vrhuncu klimaksa“… – sve ovako čovekoljubivo i bogobojažljivo kako, valjda, priliči iskrenom verniku.>>>