Omladinski volonterski kamp Doljevac 2014

01.10.2014_2 01.10.2014_3

Centar za razvoj civilnog društva u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije organizovao je od 5. do 15. avgusta 2014. godine omladinski volonterski kamp u Domu za odrasla invalidna lica u Doljevcu. Kamp je jedan od devet međunarodnih kampova koji su realizovani u okviru programa Mladi su zakon Ministarstva omladine i sporta u cilju podrške i pomoći područjima stradalim u poplavama koje su u maju zadesile Srbiju.

U Domu za odrasla invalidna lica u Doljevcu smešteno je oko 90 korisnika, većinom osoba sa težim oblicima invaliditeta. Ovaj Dom pretrpeo je manje štete u majskim poplavama, a konstantno se suočava i sa nedovoljnim brojem zaposlenih. Tokom ovog kampa volonteri iz Srbije i Češke radili su na obnovi oštećene fasade i uređenju dvorišta; stanarima Doma pružali su podršku u svakodnevnim aktivnostima, organizovali zajedničke radionice, druženja i izlaske. Za neke od stanara ovo je bio prvi izlazak u grad. Za volontere koji nisu imali iskustvo u radu sa osobama sa invaliditetom organizovana je odgovarajuća obuka. 01.10.2014_1

Kamp je bio uspešan zahvaljujući velikoj podršci zaposlenih u Domu. Osim toga, Crveni krst Doljevac obezbedio je besplatan smeštaj za volontere. Kolege iz udruženja Protecta uključile su se u aktivnosti kampa i organizovale zanimljive posete volontera Nišu. Takođe, animirali su medije što je rezultiralo brojnim prilozima o kampu (televizije RTS, Prva, Niška i Belle Amie, kao i drugi mediji).

Omladinski volonterski kamp Doljevac 2014 pomogao je zaposlenima u Domu za odrasla invalidna lica u Doljevcu da urede fasadu i dvorište nakon poplava. Još značajniji rezultat jeste da su volonteri kroz druženja sa stanarima Doma postali više senzibilisani za potrebe osoba sa invaliditetom. Ovaj kamp pokazao je još jednom da je u cilju društvenog uključivanja ove ranjive grupe neophodno stalno raditi na upoznavanju, približavanju i međusobnom razumevanju mladih sa i bez invaliditeta.

Video: Omladinski volonterski kamp Doljevac 2014