Prezentacija zbornika radova u Mostaru

05.03.2014_1 Prezentacija publikacije Ka većoj transparentnosti zakonodavnih procesa u zemljama Zapadnog Balkana održana je 5. marta na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Predavači na prezentaciji su bile Tamara Zrnović i Mirjana Trifković iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj. Strukturu učesnika na ovoj prezentaciji su činili studenti Pravnog Fakulteta Sveučilišta, studenti Filozofskog Fakulteta Sveučilišta – smijer žurnalistika, ukupno 23 učesnika. Prezentacija je obuhvatila primjere dobre prakse, komparativna iskustva zemalja članica Višegradske grupe kao i preporuke koje koje se odnose na povećanje legislativne transparentnosti u zemljama Zapadnog Balkana.

Diskusija i pitanja koja su se postavljena tokom prezentacije su se uglavnom odnosila na trenutne probleme kada je riječ o donošenju odluka u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Naime, već tri godine ne funkcioniše Vlada ovog Kantona, načelnik ima samo formalnu funkciju a razlozi su podjeljenost grada Mostara na Istočni dio (bošnjački) i Zapadni dio (hrvatski) i nesrazmjeran broj stanovnika u dijelovima grada, što utiče na broj zastupljenih delegate u Vladi. Studenti su izrazili da to utiče na njihov život i način funkcionisanja kantona a u krajnoj liniji i države Bosne i Hercegovine. Upravo zbog ovih problema, zanimali su ih komparativna iskustva zemalja Višegradskog fonda i načini, mogućnosti i preporuke za prevazilaženje ovih problema.05.03.2014_2

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj je partner na projektu Povećanje legislativne transparentnosti u zemljama Zapadnog Balkana koja se realizuje u saradnji sa Centrom za razvoj civilnog društva iz Zrenjaninina, koji je vodeći partner, i organizacijama iz Poljske, Slovačke, Mađarske, Makedonije i Crne Gore.