Saveti za međunacionalne odnose i prava manjina u lokalnoj zajednici

Okrugli sto pod nazivom Saveti za međunacionalne odnose i prava manjina u lokalnoj zajednici, koji je okupio predstavnike pet vojvođanskih Saveta različitog nivoa funkcionisanja, održan je 18. oktobra 2018. u Kaštelu Ečka. Pored članova Saveta za međunacionalne odnose opština Bački Petrovac, Bačka Topola, Temerin, Zrenjanin i Žitište, u raspravi su učestvovali Vlado Radulović (Kancelarija za ljudska i manjinska prava), Dragana Vujkov (Zaštitnik građana) kao uvodničari, Janoš Oros (Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman) i lokalni ombudsmani opštine Bačka Topola i Žitište. Akcenat uvodnog izlaganja Vlada Radulovića bio je stavljen na Savete u kontekstu EU integracija, konkretno na izveštavanje o realizaciji Akcionog plana za manjine. Dragana Vujkov je, s druge strane, govorila o Posebnom izveštaju o Savetima za međunacionalne odnose (2017) Zaštitnika građana i apostrofirala različite razloge nefunkcionisanja ovog tela.

Tokom višesatne rasprave Saveti iz ovih pet opština su iznosili svoja iskustva u radu i kao najveći problem naveli i dalje, nakon četrnaest godina od početka osnivanja SMO, nejasnoće oko nadležnosti ovih radnih tela skupština opština. O tome šta sve može i treba da bude delokrug rada Saveta uvodničari i moderatorka rasprave, Snežana Ilić, naveli su niz primera, počev od pozivanja građana iz manjinskih zajednica da izađu na posebne izbore za nacionalne savete 4. novembra 2018, do praćenja realizacije nastave jezika društvene sredine, koja je uvedena po novom planu i programu septembra 2018.

Na samom kraju dogovoreno je sa predstavnicima pet Saveta da u narednom periodu otvore neko od pitanja u svojim lokalnim zajednicama u skladu sa potrebama (povećanje vidljivosti postojanja i rada Saveta, ravnomerna zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u javnim ustanovama na lokalnom nivou…). Takođe, dogovorena je i dalja saradnja i razmena iskustava ovih Saveta. Sve to biće predmet našeg interesovanja tokom posete ovim vojvođanskim opštinama u narednih mesec dana.

Okrugli sto deo je šireg projekta Glas zajednice o EU integracijama – Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika, koji CRCD realizuje uz podršku Delegacije Evropske Unije u Srbiji i u partnerstvu sa Trag fondacijom.

saveti ucesnici