Inicijativa nevladinih organizacija Srbije povodom zabrane „Nacionalnog stroja“

Ustavni sud je zabranio nacističku organizaciju „Nacionalni stroj“. Nacistima je zabranjeno da organizuju javne skupove, tribine, izdaju knjige i brošure, kao i da na bilo koji način promovišu svoje ideje.

Međutim, oni koji izdaju nacističke knjige i promovišu program „Nacionalnog stroja“ još uvek su u milosti delova vlasti.

Savet RRA je 4. maja ove godine odbio kao neblagovremeno podnet prigovor Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) protiv imenovanja promotera knjige „Slučaj Nacionalni stroj“ i u njoj sadržanog programa ove organizacije, Dalibora Bubnjevića, u upravni odbor Radio-televizije Vojvodine – RTV.

U ovoj knjizi autora Gorana Davidovića Firera izložen je nacistički program kojim se traži oduzimanje građanskih prava ne-arijevcima, njihova izolacija, zabrana rasno mešovitih brakova i primena eugeničkih mengeleovskih mera rasne higijene.

Ustavni sud je vodio računa o Ustavu i o zaštiti njegovih vrednosti. Savet RRA se sakrio iza „neblagovremenosti“ i pokazao da više nego Ustavni sud respektuje causa formalitatis nego što uvažava zakon, moral i interese države i društva.

Nevladine organizacije, potpisnice ove inicijative, pozivaju Savet RRA da primeni odredbe iz čl. 94, st 4 u vezi sa odredbom iz čl. 87, st. 2, Zakona o radiodifuziji I da na zakonom predviđen način odmah smeni promotera Nacionalnog stroja Dalibora Bubnjevića iz upravnog odbora Radio-televizije Vojvodine – RTV.

Zakon je jasan: članove Upravnog odbora bira i razrešava RRA. Ustavni sud je zabranio nacističku organizaciju. Savet RRA ne želi da iz Upravnog odbora RTV smeni njenog promotera, koji se tek tri godine pošto je reklamirao program Nacionalnog stroja setio da pokuša da se od njega ogradi, pri čemu ni u tome nije uspeo, neprestano promovišući izdavača knjige u kojoj je ovaj nacistički program objavljen.

Nevladine organizacije Srbije pozivaju Savet RRA da smeni Dalibora Bubnjevića iz Upravnog odbora RTV-a, javnog radiodifuznog servisa Vojvodine.

Inicijativu je pokrenula koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina koju čine Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji – Novi Sad, Građanski fond “Panonija”, NVO “Otvoreni licej”, Građanska akcija Pančevo, Zelena mreža Vojvodine, Centar za razvoj civilnog društva i Centar za regionalizam.

Inicijativu su podržali :

1. Centar za integraciju mladih, Beograd

2. Snežana Čongradin, novinarka

3. Civil Rights Defenders, Beograd

4. Centar za prakticnu politiku, Beograd

5. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Novi Pazar, Srbija

6. Regionalni centar za manjine, Beograd

7. Rekonstrukcija Zenski fond, Beograd

8. Glas razlike, Beograd

9. Jelka Jovanovic, novinarka

10. Pescanik, Beograd

11. Centar 9, Beograd

12. Gordana Perunović Fijat, novinarka

13. Centar za evroatlantske studije, Beograd

14. YUCOM, Beograd

15. Gej strejt alijansa, Beograd

16. Centar za unapredjivanje pravnih studija – CUPS, Beograd

17. Labris, Beograd

18. Beogradski centar za ljudska prava, Beograd

19. Centar za nove medije kuda. org, Novi Sad

20. Prof. dr Nada Korać, Pedagoški fakultet u Jagodini, Univerzitet u Kragujevcu

21. Safe pulse of youth/Siguran puls mladih, Beograd

22. Centar za prava manjina, Beograd

23. Udruzenje zena Pescanik, Krusevac

24. Jovo Bakic, profesor

25. Dr MIlan Kovijanić, Pančevo

26. Dusanka Pekic, Beograd

27. NGO MillenniuM, Kragujevac

28. Društvo za toleranciju Bačka Palanka

29. Centar za nenasilnu akciju, Beograd

30. Zene u crnom, Beograd

31. Gradjanske inicijative, Beograd

32. Gej lezbejski info centar, Beograd

33. Udruženje građana za ostvarivanje kulturnih i humanitarnih ciljeva „Ravangrad“, Sombor