Konkurs za omladinske volonterske akcije

Udruženje Centar za razvoj civilnog društva uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta raspisuje KONKURS za finansiranje omladinskih volonterskih akcija „MLADI SU ZAKON“ za Srednjobanatski okrug.

Ministarstvo omladine i sporta želi da tokom Međunarodne godine mladih i Evropske godine volontiranja, kao i kontinuiranog sprovođenja Nacionalne strategije za mlade pruži mladima priliku da sprovedu inicijative kojima se aktivno doprinosi unapređenju života u lokalnim zajednicama.

Konkurs za finansiranje omladinskih „ad hoc“ volonterskih akcija „MLADI SU ZAKON“ namenjen je mladima starosti od 15 do 30 godina sa ciljem da se podstaknu za aktivno učešeće u društvu. Ovim konkursom ostvaruje se direktan doprinos mladima u lokalnoj sredini. Pruža im se mogućnost da se aktivnije uključe u društvo, ukažu na potrebe mladih u svojoj sredini i doprinesu zadovoljavanju uočenih potreba kroz aktivnosti od opšteg interesa i za dobro svih mladih, kao i celog društva.

TEME KONKURSA:

Konkurs je namenjen mladima koje aktivno rade ili imaju nameru da rade na:

1.mobilisanju mladih da se aktivno uključe u društvo u cilju aktivnog doprinosa mladima i široj društvenoj zajednici;

2.zaštiti životne sredine;

3.uređenju javnih otvorenih ili zatvorenih prostora koji služe (ili bi služili) za potrebe kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih;

4.humanitarnim akcijama.

Na konkurs mogu da se prijave registrovana omladinska udruženja i neformalne omladinske grupe sastavljene od minimum pet članova (đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih) sa teritorije Srednjobanatskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Očekuje se da realizacija ovih projekata doprinese povećanju mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, omogući mladima da iskažu svoj doprinos društvenoj zajednici, humanost i solidarnost, a u skladu sa ciljevima i principima Nacionalne strategije za mlade.

Konkurs je namenjen mladima starosti od 15 do 30 godina. U pripremi i realizaciji aktivnosti isključivo mogu da učestvuju mladi u pomenutom starosnom dobu, a moguće je i animirati i uključiti i širu društvenu zajednicu. Omladinska volonterska akcija može biti sprovedena isključivo na teritoriji Srednjobanatskog okruga.

Svim odabranim udruženjima i neformalnim grupama mladih će biti obezbeđena podrška od strane Udruženja Centar za razvoj civilnog društva – Resurs centra kroz dvodnevnu obuku za po 2-3 predstavnika odabranog udruženja/neformalne grupe (koja će se okvirno održati u periodu od 20 juna do 10. jula 2011. godine), tehničko-stručnu i finansijsku podršku tokom realizacije omladinskih volonterskih akcija, kao i predstavljanja omladinskih volonterskih akcija tokom javnog događaja koji će biti organizovan od strane Udruženja Centar za razvoj civilnog društva – Resurs centra.

Prijavljivanje na konkurs se vrši popunjavanjem Prijavnog formulara. Popunjen prijavni formular se dostavlja elektronskom poštom na adresu zrcentar@yahoo.com sa naznakom „Za konkurs: Mladi su zakon“ ili poštom na adresu: Centar za razvoj civilnog društva, Makedonska 11, 23000 Zrenjanin

Dodatne informacije možete dobiti na veb sajtu udruženja: www.cdcs.org.rs, putem e-maila: alisa.halak@cdcs.org.rs i zrcentar@yahoo.com ili telefonom 023-511-066 i 063-8603-429.

Rezultati konkursa biće objavljeni do 15. juna nakon odluke Komisije.

Svi učesnici konkursa će biti obavešteni o rezultatima od strane udruženja, a lista odobrenih akcija iz svih okruga biće objavljena na sajtu Ministarstva omladine i sporta, www.mos.gov.rs i omladinskom Internet portalu www.zamislizivot.org.