Kršenje zakona u pogledu pristupačnosti

Dole navedena udruženja građana obraćaju se svim relevantnim činiocima sa zahtevom da se u poslovima rekonstrukcije, izgradnje i adaptacije javnih objekata u Zrenjaninu poštuju zakoni i propisi Republike Srbije.

Potpisnici traze da se smesta uklone prepreke na ulazu u pešačku zonu kod centralne apoteke, kao i da se nedavno rekonstruisane ulice Koče Kolarova i Žabaljska učine pristupačnim za korisnike kolica. Potpisnici takodje traže da se bez ikakvog odlaganja rampa kod Dispanzera za decu i žene saobrazi zahtevima pristupačnosti, odnosno da se smanji preveliki nagib koji je čini neupotrebljivom.

Pre nekoliko dana u medijima i na veb stranici Grada objavljeno je da se na nekoliko lokacija izvode radovi na obnovi saobraćajne infrastrukture u gradu. Izražavamo duboku zabrinutost da su i ovi radovi planirani i da će biti završeni ne uzimajući u obzir propisane standarde pristupačnosti.

Navodimo neke od propisa relevantnih za pristupačnost objekata u javnoj upotrebi koji su prekršeni:

Zakon o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US i 98/2013 – odluka US); – sa posebnim osvrtom na članove 5 152 stav 7; 153, 206.

Pravilnik o tehničkim standardima pristupačnosti (Sl. glasnik br. 46/13) – u celosti;

Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom (Sl. glasnik RS br. 33/2006) – sa posebnim osvrtom na članove: 13, 16, 33, 35, 36, 37 i 47

Zakon o zabrani diskriminacije (Sl. glasnik RS br. 22/2009) – sa posebnim osvrtom na članove: 17 i 26

Dole potpisani su se više puta obraćali gradskoj upravi i javnim preduzećima i skretali pažnju na postojeće standarde, kao i značaj primenjivanja istih. Takođe, nudili su svoju pomoć u stvaranju pristupačnog okruženja, ali, na žalost, to nije donelo rezultate.

Stoga se ponovo obraćamo sa zahtevom za stvaranje uslova da sve nadležne instutucije/ustanove/tela i pojedinci koji učestvuju u procesima izgradnje, rekonstrukcije i/ili adaptacije javnih objekata poštuju zakonom propisane standarde pristupačnosti. Neophodno je da svi učesnici u ovim procesima (investitori, projektanti, nadzorni organ i tehnički prijem) preduzmu odgovarajuće mere u okviru svojih nadležnosti i da u skladu sa propisima omoguće nesmetano kretanje svim građanima.

Potpisnici:

Centar za razvoj civilnog društva

Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Banata

Udruženje za cerebralnu i dečiju paralizu Srednjebanatski okrug Zrenjanin

Udruženje multiple skleroze Srednji Banat Zrenjanin

Međuopštinska organizacija slepih i slabovidih Zrenjanin

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama “Suncokret” grada Zrenjanina

Streličarski klub invalida Zrenjanina

Udruženje ratnih vojnih invalida grada Zrenjanina

Zrenjaninski edukativni centar

Stonoteniski klub invalida “K2”

Udruženje za reviziju pristupačnosti, Beograd

Streljacki klub OSI “Olimp”

Udruženje “Foto Ekspo”

Dečiji stvaralački centar “Maštalište”

Udruženje “KulturKick Creative Productions”

Za potpisnike

mr Snežana Ilić

izvršna direktorica Centra za razvoj civilnog društva