Lista projekata

Ne računaj na mene! Suzbijanje nasilnog ekstremizma kroz interkulturalno obrazovanje mladih (2018, 2019), Misija OEBS u Srbiji

Monitoring primene Strategije razvoja kulture Grada Zrenjanina 2014 – 2022 (istraživanje za potrebe prekograničnog projekta InclusiveArt – Access to Culture for Disadvantaged Children and Youth) (2018), Grad Zrenjanin

Ka Modelu strategije informisanja na jezicima nacionalnih manjina (2018 – 2019), Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Čuvarkuća (u partnerstvu sa Fondacijom 021), (2018 – 2020), Delegacija Evropske Unije u Srbiji

Vojvođanska škola interkulturalizma (2017, 2018), Misija OEBS u Srbiji

Inkluzivne radionice Mi to ovako (2017), Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Glas zajednice o EU integracijama – Podsticaj dijalogu OCD i lokalnih vlasti oko javnih politika (u partnerstvu sa Trag fondacijom) (2017 – 2019), Delegacija Evropske Unije u Srbiji

Teatar promene – interaktivne radionice i pozorišna predstava o položaju LGBTIQ osoba (u partnerstvu sa Putujućim pozorištem Tanyaszínház) (2017, 2018), Delegacija Evropske Unije u Srbiji

Tolerancija nije strana reč! (2016), Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise i nacionalne zajednice

Informisanje na jezicima nacionalnih manjina – preporuke za nove politike, deceniju posle (2016, 2017), Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Slobodni izbori kroz slobodu okupljanja – Vojvodina (2016), Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Građani kao partneri u lokalnim zajednicama (2015, 2016), Komisija za demokratiju Ambasade SAD

Mladi su zakon – Srednjobanatski, Južnobanatski i Beogradski okrug (2015, 2016), Ministarstvo omladine i sporta

Promocija mladih manjinskih vojvođanskih pesnika u Srbiji (2015), Ministarstvo kulture i informisanja

Škola o manjinskim pravima i integraciji (2014, 2015), Fondacija za otvoreno društvo, Srbija, Misija OEBS u Srbiji

Mladi su zakon – Srednjebanatski okrug (2014), Ministarstvo omladine i sporta

U dosluhu s vremenom (2014), Ministarstvo kulture i informisanja

Podrška zajednice deci i mladima sa invaliditetom (2014), Trag fondacija

Letnja škola o manjinskim pravima i integraciji (2013), Misija OEBS u Srbiji, Fond za otvoreno društvo

Multikulturalizam u Srbiji nije mrtav (2013, 2014), Ambasada Kraljevine Norveške

Povećanje legislativne transparentnosti u zemljama Zapadnog Balkana (2013, 2014), Višegradski fond

Mi to ovako (2013), Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Kampanja: Povećanje tolerancije među mladima u Vojvodini (2013), Institut za održive zajednice

Situaciono testiranje diskriminacije (2013), Poverenik za ravnopravnost

Da pričamo na TI, da pričamo na VI – kratko i jasno o ljudskim pravima (2012), Kancelarija za ljudska i manjinska prava (partnerstvo sa Forumom 10)

Desni i levi politički radikalizam u cyber prostoru Srbije (2012,2013), Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Mi to ovako (2012, 2013), Ministarstvo omladine i sporta

Temerin – sadašnjost ili budućnost Vojvodine? (2012), Fondacija za otvoreno društvo

Multikulturalizam u Srbiji nije mrtav (2012), Ambasada Kraljevine Norveške

Zajedno uklanjamo barijere – mi nismo različiti (2011), Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Uključi se u život – društveni aktivizam i saradnja među mladima (2011, 2012), Ministarstvo omladine i sporta

Kreativno-Edukativno-Zajedno-Mladi sa i bez invaliditeta (2011, 2012), Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju

Zrenjanin – grad pristupačan svima (2011, 2012), Balkanski fond za lokalne inicijative

Mladi su zakon – Srednjebanatski okrug (2011), Ministarstvo omladine i sporta

Položaj Rumunske/Vlaške nacionalne manjine u Istočnoj Srbiji (2011), OEBS

Političke stranke i angažovana javnost (2010- 2012), Višegradski fond

Mladi su zakon – Srednjebanatski okrug (2010), Ministarstvo omladine i sporta

Osnivanje Kancelarije za unapređivanje položaja osoba sa invaliditetom (2010), Balkanski fond za lokalne inicijative

Mladošću povezani, Kreativno-Edukativno-Zajedno-Mladi sa i bez invaliditeta (2009, 2010), Ministarstvo omladine i sporta

Unapređivanje verskih sloboda u Srbiji (2008,2009), Delegacija Evropske komisije

Multikulturalnost mog mesta nekad i sad (2008), Ministarstvo omladine i sporta

Povećavanje kapaciteta omladinskih grupa Srednjebanatskog okruga za građansku participaciju na lokalnom nivou (2007, 2008), Ministarstvo omladine i sporta

NVO – Resursni centar za izradu Nacionalne strategije za mlade (2007, 2008), Ministarstvo omladine i sporta

Unapređivanje građanske participacije na lokalnom nivou u Srednjebanatskom okrugu (2007, 2008), Evropska agencija za rekonstrukciju, Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju

Otklanjanje diskriminatornih elemenata iz Zakona o crkvama i verskim zajednicama (2007, 2008), Institut za održive zajednice i Ambasada Republike Mađarske

Građani kao partneri (partnerska organizacija Evroregionalnom centru za demokratiju iz Temišvara) (2007), Asocijacija multietničkih gradova Jugoistočne Evrope Phillia

Povećavanje kapaciteta za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Srednjebanatskom okrugu i Timiškoj županiji (2007, 2008), Evropska agencija za rekonstrukciju

Model izbora članova saveta za međunacionalne odnose (2006, 2007), Fond za otvoreno društvo

Mogućnost zapošljavanja osoba sa invaliditetom u opštini Zrenjanin (2006, 2007), Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine

Minimiziranje nasilja na etničkoj osnovi među omladinom u Srednjem Banatu (2006), Sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodine

Napredovanje građanske participacije u kontekstu modernizacije organa samouprave i javnih službi i preduzeća u opštini Zrenjanin (2006), Opština Zrenjanin

Monitoring procesa približavanja Srbije EU i evropeizacije Srbije, sekcija Prava manjina (2006), partnerstvo sa Fondom za otvoreno društvo

Izrada akcionih planova za rešavanje lokalnih problema – Promocija mladih lidera  (2006), (lokalni partner Centra za razvoj Srbije)

Bunjevačko – hrvatske tenzije (2006), CRCD

Podizanje kapaciteta omladine za monitoring etničkih odnosa i prevenciju konflikata (2006), Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine

Zakonsko regulisanje položaja verskih zajednica u Srbiji (2005, 2006), Freedom House Serbia

Prevencija interetničkih sukoba u Vojvodini (2005), Komisija za demokratiju Ambasade SAD

Lokalne politike u multietničkim zajednicama (2005), Fond za otvoreno društvo

Građanska participacija i modernizacija organa samouprave, javnih službi i javnih preduzeća u opštini Zrenjanin (2005), Opština Zrenjanin

Prevazilaženje etničkih tenzija na severu Vojvodine (2004, 2005), Balkanski fond za demokratiju

Konflikti u Vojvodini – Suočavanje sa prošlošću i prevencija radikalizacije interetničkih odnosa (2004, 2005), Fond za otvoreno društvo

Novi etnički sukobi u Vojvodini (2004), Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine

Interetnički odnosi, prevencija konflikata u opštini Zrenjanin i promocija lokalne samouprave na ovom planu (2004), Opština Zrenjanin

Građani Vojvodine i perspektiva solidarnosti i socijalne pravde (2004), Izvršno veće AP Vojvodine

Minimiziranje otpora reformama i integraciji Srbije – druga faza projekta (2003), Freedom House

Uticaj verske nastave na razvoj demokratskih procesa u Vojvodini – druga faza (2003), Fond za otvoreno društvo

Uticaj verske nastave na razvoj demokratskih procesa u Vojvodini – prva faza (2003), Komisija za demokratiju Ambasade SAD

Etnička diskriminacija sa insajderske tačke gledišta – pilot projekat (2003), Fond za otvoreno društvo

Minimiziranje otpora reformama i integraciji Srbije (2002), Freedom House

Etničke elite u Vojvodini (2002), Komisija za demokratiju Ambasade SAD

Prevladavanje prošlosti i potencijali za inter-etničke sukobe u Vojvodini-istraživanja i ekspertske rasprave (2001), Freedom House

Protektivna zaštita nacionalnih manjina (2000), Fond za otvoreno društvo

Građanin u lokalnoj zajednici (1999), Fond za otvoreno društvo

Radikalizacija interetničkih odnosa u Vojvodini (1999), Fond za otvoreno društvo

Obrazovanje pripadnika etničkih manjina u Vojvodini-afirmativna akcija (1999), Fond za otvoreno društvo

Političke stranke i građansko društvo (1998), Fond za otvoreno društvo