Mladi su zakon: Odabrani omladinski projekti za finansiranje

11.08.2014Lista udruženja mladih/ neformalnih omladinskih grupa čiji će omladinski projekti biti finansirani u okviru KONKURSA za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma, volonterizma i humanosti mladih za Srednjobanatski okrug.

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa Resurs centrima po okruzima Srbije i ove godine u okviru programa MLADI SU ZAKON pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama da kroz realizaciju omladinskih projekata podstiču aktivizam, volonterizam i humanost u svojim lokalnim zajednicama.

Imajući u vidu ulogu i ogroman doprinos omladine u svim aktivnostima Republike Srbije u pomoći stanovništvu i područjima ugroženim majskim poplavama, kao i nastojanje Ministarstva omladine i sporta da u saradnji sa partnerima i mladima pruži svoj doprinos u sanaciji, podsticanju aktivizma, volonterizma i humanosti kod mladih, svaki omladinski projekat je humanitarnog karaktera i na neki način usmeren na područja pogođena poplavama. 

Komisija Resurs centra za Srednjobanatski okrug, sastavljena od predstavnika Resurs centra, udruženja, kancelarija za mlade i medija iz Srednjebanatski okruga donela je odluku da na osnovu pristiglih predloga omladinskih volonterskih projekata odabere dole navedene volonterske projekte koji će biti finansirani i realizovani u periodu 12. avgust – 1. novembar 2014. godine.