Muzeološka postavka Vlaški kutak

10.09.2013_1U okviru svog višegodišnjeg angažmana na osnaživanju institucija vlaške nacionalne manjine i poboljšanju položaja pripadnika vlaške manjine, CRCD je od 5. do 8. septembra 2013. na Borskom jezeru organizovao seminar Muzeološka postavka Vlaški kutak. Uvodna izlaganja su imali: Bora Dimitrijević, direktor Narodnog muzeja u Zaječaru, mr Snežana Gržobić-Pavlović, članica Odbora za kulturu Nacionalnog saveta Vlaha, dr Vesna Marjanović, muzejski savetnik, vanredni profesor, Etnografski muzej Beograd, Suzana Mijić, etnolog, Muzej u Boru, Dragomir Dragić, Forum Vlaha, Miroslav Keveždi M.A., CRCD. Tokom seminara organizovana je i poseta Zaječarskom muzeju, u kojem bi trebala da bude postavljena ova, prva te vrste u Srbiji, stalna muzejska postavka o vlaškoj kulturi. Kroz uvodna izlaganja i diskusiju razmatrani su svi aspekti koncipiranja ove postavke i formirana je radna grupa za realizaciju inicijative.

Partneri CRCD- a su Nacionalni savet Vlaha, Multietnički centar za razvoj regiona Dunav (MC 21 Bor), uz potpisan protokol o saradnji sa Narodnim muzejom u Zaječaru. Inicijativa je pokrenuta u okviru projekta Multikulturalizam u Srbiji nije mrtav (2. godina), koji podržava Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu.10.09.2013_2