Obuka o pristupačnosti

Centar za razvoj civilnog društva organizovao je 31. avgusta 2011. godine u hotelu Vojvodina obuku na temu pristupačnosti u okviru projekta Zrenjanin – grad pristupačan za sve koji Centar realizuje uz podršku Balkanskog fonda za lokalne inicijative.

Predavači su bili Miodrag Počuč i Bojana Rudić Počuč iz Centra Živeti uspravno, koji je inicirao i pomogao izradu zrenjaninskog Lokalnog akcionog plana za pristupačnost.

Cilj ove obuke je bio da se, pored tima Centra za razvoj civilnog društva, i neki od predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom i drugih udruženja, članovi Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, kao i Zaštitnik građana grada Zrenjanina, koji su prepoznati kao ciljna grupa te su i prisustvovali obuci, osnaže u oblasti pristupačnosti.

Predavači su nakon kratkog opisa problema pristupačnosti, približili učesnicima osnove pristupačnosti i izložili koncept Dizajna za sve – koncept koji se koristi za stvaranje okruženja koje odgovara najširem mogućem broju stanovnika. Pored toga su pokazali primere loše i dobre prakse u oblasti pristupačnosti.

Učesnici obuke, i oni koji su o pristupačnosti slušali prvi put i oni koji su imali neko znanje iz te oblasti, su izrazili zadovoljstvo što su imali priliku da prisustvuju takvoj obuci.