Okrugli sto Angažovana javnost u Srbiji kao korektiv partokratije

26.10.2010U Beogradu je 26. oktobra 2010. u Medija centru u sklopu šire akcije CRCD-a Političke stranke i angažovana javnost u Srbiji: ohrabrivanje građanskog angažmana u kontroli stranačkih rukovodstava koju podržava Višegradski fond održan okrugli sto – stručna rasprava Angažovana javnost u Srbiji kao korektiv partokratije. Učesnici u radu okruglog stola su bili: Judita Popović, podpredsednica Skupštine Srbije, Duško Radaković, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Miljenko Dereta, Građanske inicijative, Marko Karadžić, stručnjak za ljudska prava, Pavel Domonji, Helsinški odbor za ljudska prava, dr Saša Gajin, Centar za unapređenje pravnih studija, dr Vladimir Vuletić, Filozofski fakultet, Miroslav Keveždi, Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina, Nadia Ćuk, Savet Evrope, Maja Mićić, OEBS, dr Vladimir Ilić, CRCD.

U višečasovnoj raspravi diskutanti su razmatrali neka od brojnih pitanja, između ostalog, kako na izazove partokratske vladavine na svim nivoima vlasti odgovaraju organizacije civilnog društva, angažovani pojedinci, nezavisni mediji, strukovna udruženja? Koliko često akteri civilnog društva preispituju značajna personalna, institucionalna i normativna rešenja nametnuta od strane vođstva političkih stranaka kao neupitna? Koliko često i na koji način angažovana (ili stranačkom uzurpacijom vlasti zamorena) javnost otvara neka nova pitanja ključna za evropsku budućnost Srbije? Koje teme od opšteg značaja ostaju nepokrenute i zašto se o njima ćuti? Hoće li biti reforme državne uprave, kako teče reforma pravosuđa, hoće li doći do izmene ustava, izbornog zakonodavstva, postoji li opšti konsenzus o najvažnijim pitanjima u Srbiji, na koji način se međunarodne organizacije uključuju u procese snaženja parlamentarizma, podele vlasti, snaženja pravne države, dobre uprave, građanskog angažmana.

Jedan od osnovnih zaključaka rasprave je da su sva područja društvenog života u Srbiji impregnirana stranačkim uplivom. Razmrvljena društvena struktura bitno otežava racionalno i autonomno artikulisanje partikularnih interesa nad kojima partokratija i s njom povezani uticajni krugovi ne bi imali kontrolu. Nevladine organizacije, malobrojni nezavisni mediji i profesionalna udruženja predstavljaju oaze organizovanog civilnog društva koje deluje u izrazito nepovoljnom okruženju.

CRCD je za potrebe ove rasprave priremio mini analizu Angažovana javnost u Srbiji kao korektiv partokratije koja je poslužila kao inicijalni materijal za raspravu.

Sadržaj stručne rasprave biće korišćen za izradu silabusa za seminar u januaru 2011. koji će CRCD organizovati za aktiviste iz organizacija civilnog društva, profesionalnih udruženja i nezavisnih medija sa predavačima iz Srbije i Slovačke.