Osnovana Mreža za interkulturalnost

08.04.2014Na Fruškoj Gori održan je 4. i 5. aprila 2014. dvodnevni inicijativni sastanak za stvaranje Mreže za interkulturalnost koju, za početak, čini šest organizacija: Centar za istraživanje etniciteta, Centar za razvoj civilnog društva, Centar za regionalizam, DamaD, Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju i AGENDA.

Dvodnevni inicijativni sastanak na Fruškoj Gori podržao je TACSO Serbia, Tehnička podrška organizacijama civilnog društva.

Posle formiranja, Mreža je izdala i svoje prvo zajedničko saopštenje, koje u celosti glasi:

Na inicijativnom sastanku za osnivanje Mreže za interkulturalnost šest nevladinih organizacija iz različitih delova Srbije, koji je održan 4. i 5. aprila 2014 na Fruškoj Gori, istaknuta je potreba za posvećenim radom na temeljnim društvenim promenama koje doprinose: suštinskoj građanskoj ravnopravnosti; pristupu ljudskim pravima bez isključivanja po bilo kom osnovu; afirmaciji dijaloga; socijalnoj pravdi i društvenoj koheziji.

Uverene da su ostvarivanje i zaštita ljudskih prava, posebno prava na rad, obrazovanje, zdravlje, na priznavanje identiteta i slobodno ispoljavanje individualnih svojstava i opredeljenja, od suštinskog značaja za razvoj našeg društva, nevladine organizacije koje okuplja ideja o društvu uređenom na interkulturalnim, građanskim principima, smatraju da je u budućoj Vladi Republike Srbije neophodno obnoviti rad Ministarstva za ljudska prava, resora sa punom političkom i upravnom odgovornošću za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava. Ustanovljavanje takvog resora, vodeći računa o ekonomičnosti i racionalnosti rada Vlade, doprinelo bi efikasnijem radu javne uprave u vezi sa ostvarivanjem, zaštitom i praćenjem ljudskih prava.

Članice Mreže:

Centar za istraživanje etniciteta, Beograd

Centar za razvoj civilnog društva, Zrenjanin

Centar za regionalizam, Novi Sad

Agenda, Beograd

DamaD, Novi Pazar

Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju, Beograd