Mladi su zakon: Odabrani omladinski projekti za finansiranje

11.08.2014Lista udruženja mladih/ neformalnih omladinskih grupa čiji će omladinski projekti biti finansirani u okviru KONKURSA za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma, volonterizma i humanosti mladih za Srednjobanatski okrug.

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta u partnerstvu sa Resurs centrima po okruzima Srbije i ove godine u okviru programa MLADI SU ZAKON pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama da kroz realizaciju omladinskih projekata podstiču aktivizam, volonterizam i humanost u svojim lokalnim zajednicama.

>>>

Kršenje zakona u pogledu pristupačnosti

Dole navedena udruženja građana obraćaju se svim relevantnim činiocima sa zahtevom da se u poslovima rekonstrukcije, izgradnje i adaptacije javnih objekata u Zrenjaninu poštuju zakoni i propisi Republike Srbije.

Potpisnici traze da se smesta uklone prepreke na ulazu u pešačku zonu kod centralne apoteke, kao i da se nedavno rekonstruisane ulice Koče Kolarova i Žabaljska učine pristupačnim za korisnike kolica. Potpisnici takodje traže da se bez ikakvog odlaganja rampa kod Dispanzera za decu i žene saobrazi zahtevima pristupačnosti, odnosno da se smanji preveliki nagib koji je čini neupotrebljivom.

Pre nekoliko dana u medijima i na veb stranici Grada objavljeno je da se na nekoliko lokacija izvode radovi na obnovi saobraćajne infrastrukture u gradu. Izražavamo duboku zabrinutost da su i ovi radovi planirani i da će biti završeni ne uzimajući u obzir propisane standarde pristupačnosti.>>>

Resurs centar za Srednjobanatski okrug – Centar za razvoj civilnog društva uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta raspisuje

18.06.2014KONKURS za finansiranje OMLADINSKIH PROJEKATA U CILjU PODSTICANjA AKTIVIZMA, VOLONTERIZMA i HUMANOSTI MLADIH – SREDNjOBANATSKI OKRUG

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Resurs centar za Srednjobanatski okrug Centar za razvoj civilnog društva vas poziva da učestvujete na konkursu za finansiranje omladinskih volonterskih projekata „MLADI SU ZAKON“.

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu koji ima za cilj da podstiče aktivizam, volonterizam i humanost mladih širom Srbije!

Sve informacije možete pronaći ovde ili nas kontaktirati na mladi@cdcs.org.rs i 023-511-066.

Podrška lokalne zajednice deci i mladima sa invaliditetom

14.05.2014_3 14.05.2014_2 14.05.2014_1

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) organizovao je 13. maja 2014. u Zrenjaninu okrugli sto Podrška lokalne zajednice deci i mladima sa invaliditetom.

U Srbiji je 2011. godine donošenjem novog Zakona o socijalnoj zaštiti pokrenuta sveobuhvatna reforma sistema socijalne zaštite. Jedna od najznačajnijih promena je decentralizacija finansiranja i nadležnosti čime su lokalne samouprave dobile znatno veće obaveze u obezbeđivanju usluga socijalne zaštite za svoje građane. >>>

Transparentnost u donošenju zakona u svetlu formiranja nove vlade u Srbiji i Ukrajinske krize*

Problem transparentnosti u donošenju zakona uslovljen je nizom činilaca koji se menjaju dosta brzo. Treba biti naivan pa pomisliti da se ključni zakoni čije se donošenje priprema uz nedovoljno transparentne javne rasprave, kao Zakon o radu, ili o čijim se nacrtima tek govori, a da ih niko nije video, kao navodno tek pripremani zakoni iz oblasti obrazovanja u Srbiji, donose u društvenom i političkom vakuumu.

Kao i zemlje Višegradske grupe, tako i zemlje Zapadnog Balkana su suočene sa situacijom u kojoj se pojavila nova vlada sa snažnom parlamentanom većinom. To je, naravno, dobro, pošto će biti manje blokada u zakonodavnim procesima, i pošto će civilno društvo tačno znati kome da se obrati tražeći veću transparentnost i širu javnu raspravu o zakonima koji se donose i koji će se u nailazećem razdblju donositi.

Međutim, promenile su se i neke druge okolnosti. Budući da se Centar za razvoj civilnog društva petnaest godina bavi zaštitom prava etničkih manjina, teško je ne uvideti ovu međusobnu isprepletanost uticaja različitih činilaca.

Kada govorimo o nedavnim političkim promenama koje su se desile, mislimo na izbore u zemljama kao što su Srbija, ili Makedonija, ili, od Višegradskih zemalja, na primer Mađarska. Ali, i druge promene bitno utiču na transparentnost legislativnih procesa.>>>

Konferencija za novinare Zemlje Zapadnog Balkana i Višegradske grupe: Transparentnost u donošenju zakona

Centar za razvoj civilnog društva organizuje konferenciju za novinare Zemlje Zapadnog Balkana i Višegradske grupe: Transparentnost u donošenju zakona, 29. aprila 2014, u Medija centru u Beogradu.

Tema konferencije je (ne)transparentnost u procesu donošenja zakona u regionu, iskustva iz zemalja Višegradske grupe, kao i uloga i doprinos građanskog društva u procesu povećanja legislativne transparentnosti. Biće predstavljen i zbornik tekstova Ka većoj otvorenosti zakonodavnih procesa u zemljama Zapadnog Balkana.

Učesnici konferencije:

Zoltán Varga-Haszonits, zamenik ambasadora Mađarske

dr Reményi Péter, Institut za geostrateško istraživanje transnacionalnog razvoja, Mađarska

Tamara Zrnović, Helsinški komitet za ljudska prava u Republici Srpskoj>>>

Napad na protestantsku crkvu u romskoj mahali kao pokazatelj niza sistemskih propusta države Srbije i međunarodne zajednice

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) povodom napada na Protestantsku evanđeosku crkvu u lebanskom selu Bošnjace u noći između 21. i 22. aprila 2014. želi da obrati pažnju na neke nedvosmisleno nepovoljne trendove na planu ostvarivanja verskih prava diskriminisanih (tzv. ne-tradicionalnih) crkava u Srbiji, kao i na njihov širi kontekst, koji je u konkretnom slučaju ispoljen na planu diskriminacije Roma.

U noći između 21. i 22. aprila 2014 grupa vandala pokušala je da zapali crkvu u romskoj mahali, u pomenutom selu. Vernici su na sreću brzo ugasili požar.

Taj teški incident, koji podseća na svojevremeno paljenje adventističkog hrama u Staparu, ili na pokušaj da se u Kraljevskoj dvorani Jehovinih svedoka u Bajinoj Bašti zapale vernici i niihova deca, ukazuje najmanje na četiri stvari:

– U poslednje vreme u medijima se mnogo govori o povećavanju broja časova veronauke u državnim školama i o primanju veroučitelja u stalni radni odnos. Očito je da državna vlast svoje odricanje od prava Srbije na AP Kosovo i Metohiju pokušava da prikrije klerikalizacijom, na sličan način na koji je vlada Zorana Đinđića uspela da pacifikuje otpor Srpske pravoslavne crkve isporučivanju Slobodana Miloševića Međunarodnom tribunalu u Hagu neustavnim uvođenjem veronauke u državne škole.>>>

Osnovana Mreža za interkulturalnost

08.04.2014Na Fruškoj Gori održan je 4. i 5. aprila 2014. dvodnevni inicijativni sastanak za stvaranje Mreže za interkulturalnost koju, za početak, čini šest organizacija: Centar za istraživanje etniciteta, Centar za razvoj civilnog društva, Centar za regionalizam, DamaD, Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju i AGENDA.

Dvodnevni inicijativni sastanak na Fruškoj Gori podržao je TACSO Serbia, Tehnička podrška organizacijama civilnog društva.

Posle formiranja, Mreža je izdala i svoje prvo zajedničko saopštenje, koje u celosti glasi:

Na inicijativnom sastanku za osnivanje Mreže za interkulturalnost šest nevladinih organizacija iz različitih delova Srbije, koji je održan 4. i 5. aprila 2014 na Fruškoj Gori, istaknuta je potreba za posvećenim radom na temeljnim društvenim promenama koje doprinose: suštinskoj građanskoj ravnopravnosti; pristupu ljudskim pravima bez isključivanja po bilo kom osnovu; afirmaciji dijaloga; socijalnoj pravdi i društvenoj koheziji.>>>

Prezentacija zbornika radova u Mostaru

05.03.2014_1 Prezentacija publikacije Ka većoj transparentnosti zakonodavnih procesa u zemljama Zapadnog Balkana održana je 5. marta na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Predavači na prezentaciji su bile Tamara Zrnović i Mirjana Trifković iz Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj. Strukturu učesnika na ovoj prezentaciji su činili studenti Pravnog Fakulteta Sveučilišta, studenti Filozofskog Fakulteta Sveučilišta – smijer žurnalistika, ukupno 23 učesnika. Prezentacija je obuhvatila primjere dobre prakse, komparativna iskustva zemalja članica Višegradske grupe kao i preporuke koje koje se odnose na povećanje legislativne transparentnosti u zemljama Zapadnog Balkana.

>>>

Saradnja manjinskih redakcija RTV Vojvodine i RTV Bor

03.03.2014Radeći i dalje na projektu Multikulturalizam u Srbiji nije mrtav (druga godina, podrška Ambasade Kraljevine Norveške), organizovali smo posetu novinara RTV Vojvodine (manjinske redakcije) RTV Boru, redakciji programa na vlaškom. I tako su Zlatko Ramač (rusinska redakcija) i Anna Jaškova (slovačka redakcija) boravili pet dana u Boru, radili i družili se sa tamošnjim novinarima, snimili hrpu materijala o Istočnoj Srbiji, pa ćemo uskoro to i gledati!