Početak Letnje škole o manjinskim pravima i integraciji

Letnja škola o manjinskim pravima i integraciji je deo šire, višegodišnje inicijative koju su pokrenuli i osmislili Misija OEBS u Beogradu i Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) kao implementacioni partner. Ovogodišnja Letnja škola je prva u nizu od (u ovom trenutku planiranih) tri Letnje škole o manjinskim pravima i integraciji u tri godine (2013, 2014, 2015) i održaće se od 8.07. do 10.07.2013 u Beogradu. Ona je nastala kao rezultat uočenih potreba, pre svega potrebe za stvaranjem novih manjinskih elita i potrebe za podsticanjem integracije manjina u ukupni društveni život.

Letnja škola je koncipirana za buduće donosioce odluka (lidere) iz manjinskih zajednica i mladih iz većinske/srpske zajednice. Curriculum Letnje škole ima za cilj osnaživanje budućih lidera pripadnika manjinskih i većinske zajednice, kako bi uzeli učešće u donošenju odluka vezanim za integraciju manjina u društvo tj. za aktivno učešće mladih, kako u intitucijama manjinskih samouprava (trenutno postoji 19 manjinskih samouprava u Srbiji), tako i za stvaranje stručnog kadra za državne institucije (ministarstva, kancelarije) nadležnih za manjinska pitanja.

U ulozi predavača i pokretača diskusije sa mladima naći će se Jan Lueneburg (šef odeljenja za demokratizaciju Misija OEBS u Srbiji, Sveta Matić (Centar za istraživanja migracija), prof. dr Dušan Pavlović (Fakultet političkih nauka), Zorica Vojinović (Nacionalni Demokratski Institut), Tanja Azanjac (trenerica Instituta za održive zajednice), prof. dr Alpar Lošonc, Tomislav Žigmanov (Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata).

Takođe, u utorak 9.07.2013. godine u prostorijama Centra za kulturnu dekontaminaciju održaće se i javna tribina Manjine posle Brisela, gde će govoriti: Vladimir Ilić (Filozofski fakultet), Jadranka Jelinčić (Fondacija za otvoreno društvo), Jovo Bakić (Filozofski fakultet), Miroslav Samardžić (politikolog), a moderator tribine će biti Snežana Ilić (CRCD). Tribina će otvoriti aktuelna pitanja opšte političke i manjinske scene u Srbiji: potencijalni bezbedonosni rizici u regionu kao rezultat zahteva Srbije da se obezbedi srpska teritorijalna autonomija na Kosovu (zahtevi mađarske, albanske, bošnjačke manjine za teritorijalnom autonomijom po principu reciprociteta sa srpskom autonomijom na Kosovu); da li je manjinskim političkim strankama inherentan konzervatizam; etnička distanca: koga Srbi ne vole?; getoizacija i integracija manjina; multikulturalizam – politički projekat ili naša stvarnost; neophodnost podmlađivanja političke i kulturne elite manjina u Srbiji, obrazovanje mladih stručnjaka za manjinsko pitanje; Beograd vs. Vojvodina – etnički vs. građanski princip; šta je zapravo naš prioritet kada je u pitanju zaštita manjinskih prava; podvajanje unutar bošnjačke zajednice i uloga beogradske vlasti; da li su 1.200.000 ne-Srba punopravni građani Srbije…

Polaznici ovogodišnje Letnje škole će biti 40 mladih ljudi do 35 godina starosti i to iz redova: članova nacionalnih saveta nacionalnih manjina, novinara, aktivista u manjinskim civilnim organizacijama, kulturnih delatnika u oblasti manjinskih kultura, članova podmladaka političkih partija (manjinskih i većinskih), studenata master i doktorskih studija. Tokom predavanja, tribine, treninga insistiraće se na interakciji sa učesnicima tj. diskusijama tokom kojih će mladi polaznici biti ohrabrivani da jasno, argumentovano i dosledno iznose svoje stavove i na taj način se upoznaju sa problematikom tzv. „manjinskog pitanja“ u Srbiji.