Podrška lokalne zajednice deci i mladima sa invaliditetom

14.05.2014_3 14.05.2014_2 14.05.2014_1

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) organizovao je 13. maja 2014. u Zrenjaninu okrugli sto Podrška lokalne zajednice deci i mladima sa invaliditetom.

U Srbiji je 2011. godine donošenjem novog Zakona o socijalnoj zaštiti pokrenuta sveobuhvatna reforma sistema socijalne zaštite. Jedna od najznačajnijih promena je decentralizacija finansiranja i nadležnosti čime su lokalne samouprave dobile znatno veće obaveze u obezbeđivanju usluga socijalne zaštite za svoje građane.

Učesnici su razgovarali o tome gde je Zrenjanin skoro tri godine nakon usvajanja Zakona. Predstavnice Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave govorile su o postojećim merama podrške, kao i planovima za naredni period. Posebno su istaknute neusaglašenost različitih zakona i drugih akata, kao i nepostojanje adekvatnih mehanizama za njihovo ostvarivanje što dovodi do problema u praksi.

Direktori osnovnih škola “2. oktobar” i “Petar Petrović Njegoš” govorili su o problemima sa kojima se susreću. To su nepostojanje asistenata koji bi pomagali deci sa poteškoćama u razvoju, nepristupačnost objekata, kao i nemogućnost nabavke neophodnih pomagala. Škole se snalaze koliko mogu, ali su neophodna sistemska rešenja koja bi omogućila kvalitetnu nastavu za svu decu.

Roditelji dece sa poteškoćama dali su značajan doprinos raspravi predstavljajući svoja svakodnevna iskustva i prepreke sa kojima se suočavaju u školovanju svoje dece. Nerazumevanje i nezainteresovanost sredine su za njih najveća prepreka, a zatim i nedostatak informacija i savetodavne podrške.

Učesnici okruglog stola zaključili su da je važno da se celokupna zajednica angažuje u sistemu pružanja podrške deci i mladima sa invaliditetom. Neophodno je da svi akteri u socijalnoj zaštiti budu međusobno povezani i da pravovremeno razmenjuju informacije. Takođe, istaknut je značaj učešća medija u edukovanju građana o pravima, potrebama i mogućnostima dece i mladih sa invaliditetom, kao i neophodnosti njihovog uključivanja u život zajednice.

Okrugli sto je deo kampanje za podršku deci i mladima sa invaliditetom kroz uvođenje usluge lični pratilac deteta u Zrenjaninu. CRCD kampanju sprovodi uz podršku Trag fondacije.