Potrebne su efikasnije mere za smanjivanje diskriminacije osoba sa invaliditetom

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) upozorava da slučaj diskriminacije u Doljevcu, kada je u restoranu zabranjeno posluživanje osobe sa invaliditetom zbog njenog invaliditeta, zahteva snažnije, društveno značajnije, i pre svega efikasnije mere organa uprave. U protivnom će se diskriminacija osoba sa invaliditetom nastaviti u istom obimu i intenzitetu.

Mora se imati u vidu da je položaj osoba sa invaliditetom gori od najgoreg i da one, prema juče iznetim ocenama nadležnih organa, spadaju u najugroženije građane i građanke u Republici Srbiji.

CRCD smatra da je veoma dobro što je javni servis (Radio-televizija Srbije) o ovome 24. Jula 2013. izvestio javnost. Time je ispunjen jedan od važnih zadataka javnog servisa.

CRCD podržava Mrežu odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS, koja je ovim povodom podnela prijavu. CRCD snažno pozdravlja ažurnu reakciju nadležnog suda, koji je zakazao ročište zbog ovog svakoj osudi primerenog kršenja Zakona o zabrani diskriminacije.

CRCD nalazi da je preko potrebno da Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike efikasnije i doslednije radi na promociji prava i jednakosti osoba sa invaliditetom.

Javnost Srbije upoznata je sa žrtvom diskriminacije. Preko je potrebno da bude upoznata i sa vinovnicima diskrminacije, odnosno da Radio-televizija Srbije pruži ne samo društveno krajnje značajnu, nego i potpunu informaciju, koja će sadržati naziv lokala i ime vlasnika lokala u kojem je zabranjeno posluživanje osobe sa invaliditetom zbog njenog invaliditeta. U protivnom stvarnog napretka u suzbijanju diskrimacije osoba sa invaliditetom neće biti.