Povodom Svetskog dana socijalne pravde

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) povodom Svetskog dana socijalne pravde nalazi za potrebno da upozori javnost na sledeće:

Prema odredbi iz člana 1 Ustava Republika Srbija je država zasnovana na vladavini zakona i socijalnoj pravdi.

U Republici nema ni vladavine zakona ni socijalne pravde. Ove dve pojave su povezane. Brojni uzastopni izveštaji Evropske Komisije o napretku Srbije svedoče o odsustvu podele vlasti na tri grane. Ovo građanima oduzima pravnu zaštitu.

Građani koji nemaju adekvatnu pravnu zaštitu suočeni su sa rastućim siromaštvom, a milioni njih i sa stvarnom bedom.

Sedmocifrenom broju penzionera država je pokrala njihove višedecenijske uplate u penzioni fond.

Nezaposlenost je ogromna. Jedino sigurno zaposlenje je u javnom sektoru. Uslov za zaposlenje u ogromnom broju slučajeva jeste članstvo u nekoj od političkih stranaka koje se u datom času nalaze na vlasti.

Ovim se nezaposlenim ljudima, a pre svega mladim nezaposlenim ljudima, oduzima sloboda političkog izbora i bitno ugrožava njihovo pravo na slobodno mišljenje i na slobodu savesti.

Partokratski odnos prema zapošljavanju vodi do formiranja paralelnih društvenih slojeva na svakom nivou društvene hijerarhije. Zaposleni u javnom sektoru u pogledu sigurnosti zaposlenja i visine primanja uglavnom imaju nesrazmernu prednost u odnosu na svoje pandane iz paralenih društvenih grupa u privatnom sektoru.

Stanje podseća na društvenu strukturu Srbije iz devetnaestog veka, kada je privreda bila potpuno nerazvijena, i kada je zaposlenje u državnoj službi predstavljalo gotovo jedini kanal društvene pokretljivosti.

Ovakvo stanje doprinosi kulturnom opadanju i varvarizaciji društva, a slabost građanskog društva zbog dominacije partokratskog javnog sektora pridonosi razvoju dirigovanog šovinizma i otežava pomirenje sa susedima i regionalnu saradnju.

Sadašnja partokratija nastoji da obmane građane takozvanom borbom protiv korupcije i kriminala. Za tri godine borbe protiv korupcije nijedan osumnjičeni ni optuženi korupcionaš nije ni prvostepeno osuđen. Navodna borba protiv korupcije jeste obična medijska buka. Njena funkcija je odvraćanje pažnje javnosti od rastućih socijalnih razlika i, posebno, od sve težeg pritiska siromaštva na pripadnike posebno ranjivih grupa.

Politički izbori su izbori bez izbora. Nijedna parlamentarna politička stranka nema sadržajno specifičan program, ni jedna parlamentarna politička partija ne obraća se posebnim grupama birača, niti njihovim interesima. Sve su u službi partokratije, koja ima različita imena: SNS, DS, SPS, i druga. Ne postoji sistemska mogućnost da se pojavi efikasna politička opcija koja bi se zalagala za socijalnu pravdu.

Pripadnici ranjivih grupa, socijalno, biološki i rasno deprivisani, stari, osobe sa invaliditetom i Romi, u današnjoj Srbiji većinom žive život nedostojan čoveka.

CRCD upozorava javnost da se eksplozija socijalne bombe može odlagati, ali da se ovakvo stanje ne sme tolerisati ni jedan dan.