Promocija zbornika radova Ka većoj transparentnosti zakonodavnih procesa u zemljama Zapadnog Balkana, u izdanju CRCD, u Tuzli

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj predstavio je 28. februara 2014. godine ovaj zbornik radova na Pravnom Fakultetu u Tuzli. Predavači na prezentaciji su bile Tamara Zrnović i Mirjana Trifković iz Helsinškog odbora.

Publiku su činili studenti Pravnog i Filozofskog Fakulteta – smer žurnalistika. Prezentacija je obuhvatila primere dobre prakse, komparativna iskustva zemalja članica Višegradskog fonda kao i preporuke koje koje se odnose na povećanje otvorenosti zakonodavnih procesa u zemljama Zapadnog Balkana.

Diskusija i pitanja koja su postavljena tokom prezentacije su se uglavnom odnosila na komparativna iskustva zemalja Poljske i Mađarske, kao i probleme sa kojima se susreću novinari koji pokušaju izveštavati o proceduri donošenja nekog zakona. Studenti su naglasili da kod nas nema zakona o transparentnositi lobiranja kako bi se svela korupcija na minimum, što je u krajnoj liniji bio jedan od razloga za organizovanje nedavnih protesta u Tuzli. Takođe, studenti su upoznati sa zakonodavstvom Srbije i naveli su da je transparentnost zakonodavnog postupka u mnogome bolja nego što je slučaj sa Bosnom i Hercegovinom. Naglašena je poteba učešća svih kompetentnih i zainteresovanih aktera (građani-pojedinci, stručnjaci, nevladin sektor, sindikati, strukovne organizacije i mediji) u kreiranju dobrih, modernih i primenjivih zakona, koje je sada krajnje nedovoljno.

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj je jedan od šest partnera Centra za razvoj civilnog društva (CRCD) iz Poljske, Slovačke, Mađarske, Makedonije, Crne Gore i BiH na projektu Povećanje legislativne transparentnosti u zemljama Zapadnog Balkana, koji podržava Višegradski fond.