Publikacije

Srećne suze – o položaju LGBT zajednice u Srbiji (2018)

Informisanje na jezicima nacionalnih manjina; Predlozi za nove politike – deceniju posle (2017)

Online informisanje medija na jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji – predlozi za nove politike, deceniju posle; M. Keveždi (2017)

Građani kao partneri u Srednjem Banatu (2016)

Iza ogledala – o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, izborima 2014. i još ponečemu (2015)

Strategija razvoja kulture Vlaha u Srbiji (2014)

Vlaški kutak: Materijalna i duhovna kultura Vlaha Bora i okoline  (2014)

Mapa aktuelnih vlaških kulturnih manifestacija u Istočnoj Srbiji (2014)

Ka većoj otvorenosti zakonodavnih procesa u zemljama Zapadnog Balkana (2013)

Politički ekstremizam u cyber prostoru Srbije (2013)

Temerin – sadašnjost ili budućnost Vojvodine (2012)

Temerin – Vajdaság jelene vagy jövője (2012)

Zrenjanin – grad pristupačan za sve (2011)

Državno vs. crkveno (2009)

Verske slobode u Srbiji (2009)

Saveti za međunacionalne odnose – modeli Odluke o osnivanju i Pravilnika o radu (2009)

Srednji Banat pod lupom vremena (2009)

Građanska participacija u Srbiji i Rumuniji (2008)

Participare civică în Serbia şi România (2008)

Smanjivanje verske diskriminacije u Srbiji (2007)

Saveti za međunacionalne odnose – model izbora članova (2007)

Nacionalne manjine u Srednjebanatskom okrugu i Timiškoj županiji (2007)

Minorităţilor naţionale în districtul Banatul Central şi judeţul Timiş (2007)

Građanska participacija u opštini Zrenjanin (2007)

Tenzije oko bunjevačkog pitanja (2006)

Međunacionalni incidenti u Srbiji (2006)

Građanska participacija i modernizacija organa samouprave u opštini Zrenjanin (2006)

Upravljanje krizom međuetničkih odnosa – preporuke (2005)

Etnički incidenti u Vojvodini (2005)

Zakonsko regulisanje položaja verskih zajednica (2005)

Zakon između kanona i konvencija (2005)

Zakon o verskim slobodama (2005)

Lokalne politike – Vojvodina (2005)

Lokalne politike – Zrenjanin (2005)

Lokalne politike – Sombor (2005)

Lokalne politike – Senta (2005)

Multietnikus – Zenta (2005)

Međunacionalni odnosi na severu Bačke (2005)

Etnički incidenti u Vojvodini posle internacionalizacije (2005)

Etnički incidenti u Vojvodini – istraživanje (2004)

Novi etnički sukobi u Vojvodini (2004)

Interetnički odnosi i prevencija konflikata u opštini Zrenjanin (2004)

Etnički incidenti u Vojvodini (2004)

Uticaj verske nastave na razvoj demokratskih procesa u Vojvodini (2003)

Minimiziranje otpora reformama i integraciji Srbije (2003)

Pripadnici etničkih elita u Vojvodini i prava manjina i interetnički odnosi (2002)

Prevladavanje prošlosti u Vojvodini (2002)

Položaj manjina u Vojvodini (1999)