Rizična manjinska politika Vlade Srbije

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) upozorava da Vlada Srbije još uvek lavira između integrisanja nacionalnih manjina u politički sistem Srbije i njihove srbizacije. Shizofreni karakter vladajuće stranke, sastavljene od nekadašnjih radikalskih ultrašovinista koji su podlegli pred neminovnošću evropskih integracija, ovde je sasvim vidljiv.

U Subotici je naprednjački predsednik Skupštine Grada Ilija Maravić najavio da će Subotica dobiti kulturni centar koji će nositi ime Brane Crnčevića, a da će ugasiti Fondaciju Danilo Kiš.

Ovome se suprotstavio gradski odbor Saveza vojvođanskih Mađara, koalicionog partnera Maravićeve Srpske napredne stranke.

Brana Crnčević je bio jedan od vodećih zastupnika ratne politike devedesetih godina. Danilo Kiš je simbol ne samo multikulturalnosti, nego i evropskog karaktera Srbije.

Istovremeno, u opštini Bečej, u kojoj je na vlasti koalicija SNS i SVM, prvi put među nosiocima najvažnijih funkcija nema Mađara, mada Mađari čine polovinu stanovništva ove opštine.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti postupila je prema žalbi udruženja roditelja koji žele da im deca uče rumunski jezik i ustanovila da Osnovna škola „Branko Radičević“ iz Golupca nije izvela anketiranje učenika da bi se ustanovilo žele li da slušaju izborni predmet na rumunskom jeziku.

Predstavnici mađarske i bošnjačke manjine, kao najbrojnijih, nalaze se u Vladi Srbije. Vlast to ne sprečava da preko pomenutih primera zastrašivanja ili ignorisanja prava manjina vodi politiku štapa i šargarepe.

Ovako prolaze brojnije nacinalne manjine. Manje brojne se ne zastrašuju, nego se korumpiraju preko finansijskih i kadrovskih resursa koje dobijaju nacionalni saveti nacionalnih manjina.

Detaljna analiza izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, održanih oktobra 2014, pokazala je svu ambivalentnost manjinske politike Vlade.1

CRCD nastavlja da u okviru svojih aktivnosti podrške vlastima Srbije u aktivnostima na ostvarivanju zahteva iz članova 23 i 24 pristupnih pregovora sa Evropskom Unijom prati stanje na planu poštovanja manjinskih prava.

Pri tom CRCD konstatuje da navedeni primeri izazivaju zabrinutost i da je na njih potrebno obratiti pažnju javnosti.


1 Analiza je dostupna na veb stranici cdcs.org.rs na srpskom i engleskom jeziku.