Seminar U čemu je problem sa Srbijom?

28.02.2011Polazeći od uvida da je jedan od ključnih problema Srbije u procesu EU integracija postojanje nesrazmerno velikog uticaja političkih stranaka (odnosno izvršne vlasti s kojom se one u praksi poistovećuju) u poređenju sa zakonodavnom i sudskom vlašću, CRCD uz podršku Visegradskog fonda od 2010. do 2012. sprovodi projekat Političke stranke i angažovana javnost – ohrabrivanje građanskog angažmana u kontroli stranačkih rukovodstava. U sklopu tog projekta organizovan je seminar U čemu je problem sa Srbijom, od 20. do 23. februara 2011. na Paliću.

Na seminaru je učestvovalo 25 predstavnika organizacija civilnog društva i strukovnih udruženja iz cele Srbije: Građanske inicijative, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Fond za razvoj neprofitnog sektora, Doktori protiv korupcije, Društvo sudija Srbije, Queeria, Helsinški odbor za ljudska prava, Zavod za kulturu vojvođanskih Rusina, Kulturni centar Zrenjanin, FATA, Forum 18, Centar za unapređenje komunikacije, Asocijacija potrošača Srbije – Pokret potrošača Bor…

Predavači su bili predstavnici nezavisnih kontrolnih tela u Srbiji, partneri iz slovačkih organizacija civilnog društva, ugledni angažovani intelektualci.

Rasprava se fokusirala oko sledećih tema:

Angažovana javnost u Srbiji kao korektiv partokratije, dr Vladimir Ilić, CRCD/CDCS

Učešće civilnog društva u procesu donošenja zakona i demokratski život zajednice, dr Saša Gajin, CUPS

Građanin i oligarhija sa demokratskom legitimacijom, dr Jovo Bakić, Filozofski fakultet

Transparentnost rada u vlasti kao pretpostavka uspesne tranzicije, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Slovačka iskustva u procesima evroatlantskih integracija/Slovak experiences with the Euroatlantic integration process, Veronika Zimanova, Centre for European and North Atlantic Affairs/CENAA

Institucionalizacija građanskog angažmana kroz aktivnosti Zaštitnika građana, Zaštitnik građana Saša Janković

Proces priključenja EU iz perspektive Slovačke, Milan Andrejković, 1st Slovak Nonprofit Service Center

U potrazi za državnim razlogom/raison d’état/Staatsraeson, Wolfgang Klotz, Heinrich Böll Stiftung

Civilni angažman u Srbiji, njegovi uspesi i neuspesi, dr Vladimir Ilić, CRCD/CDCS

Prikaz seminara na Paliću list Danas

Prikaz seminara na Paliću list Hrvatska Riječ