Škola za manjinska prava i integraciju manjina

U okviru Škole za manjinska prava i integraciju (2. godina) CRCD je, uz podršku OEBS Misije u Srbiji i Fondacije za otvoreno društvo, tokom oktobra organizovao u Nišu dva četvorodnevna 15.10.2014_2seminara/treninga; prvi od 2. – 5. oktobra, a drugi od 9.-12. oktobra 2014. godine.

U radu Škole učestvovalo je 60 mladih pripadnika 12 nacionalnih manjina.

Veći broj polaznika Škole se nalazi na izbornim listama za za predstojeće izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina, zakazane za 26. oktobar 2014. Npr. Maskent magyarsagunkert-Fodor Laszlo, HNV Hrvatska lista dr. Slaven Bačić, Rusinska omladina, Ruska inicijativa-Nikola Šanta, Bunjevačka matica-Marko Marjanušić, Slovenska identita-Ana Tomanova Makanova, Udruženje Gergina-Primarijus dr Siniša Čelojević, Lista Unita-Daniel Petrovici…

U radu Škole su takođe učestvovali aktivisti NGO i pripadnici akademske zajednice koji se bave manjinskom problematikom.

15.10.2014_1Neke od tema predavanja odnosno treninga su bile: Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava, Političko predstavljanje nacionalnih manjina i albanska nac. manjina, Preporuke na osnovu monitoringa rada nacionalnih saveta, Zakon o nacionalnim savetima (izbori i nadležnosti), Trening: javni nastup, Strateško planiranje rada nacionalnih saveta, Kampanja: kreiranje poruke, upotreba socijalnih mreža, Metod posmatranja sa učestvovanjem, Funkcionisanje Izvršnog odbora HNV iz insajderske perspektive-studija slučaja, Bošnjačko nacionalno vijeće u svojoj sredini.