Studijsko putovanje u Brisel

30.11.2009Snežana Ilić, programska koordinatorka, učestvovala je, na poziv Evropske komisije, od 22. do 26. novembra 2009. u Briselu na seminaru Increasing the impact of CSOs action. Organizator ovog četvorodnevnog seminara bio je Biro za tehničku pomoć i razmenu informacija (Technical Assistance and Information Exchange Instrument) TAIEX – posebno odeljenje u okviru Generalnog direktorata za proširenje EU (DG Enlargement). U radu seminara je učestvovalo 48 predstavnika OCD iz 7 zemalja Zapadnog Balkana i Turske. Predavači su bili eksperti iz institucija EU (European Commission, DG Enlargment, EIDHR) i velikih evropskih „kišobran“ organizacija civilnog društva (European Disability Forum, European Women Lobby). Radionice su se ticale veština zastupanja, vođenja kampanja za podizanje svesti, komunikacionih strategija… Prvog dana učesnici su imali priliku da predstave rad svojih organizacija.