U pozadini Orbanove posete Beogradu

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD), povodom posete Viktora Orbana Beogradu, ocenjuje da je posve vidljivo da srdačni politički savez Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara, utemeljen na vrlo bliskim odnosima vlada u Budimpešti i u Beogradu, znači doslednu primenu manjinskih prava u krajevima gde mađarska manjina ima većinu i ubrzanu asimilaciju mađarske manjine tamo gde većinu čini etnički srpsko stanovništvo.

Ovakvo ponašanje vlada u Beogradu i Budimpešti, kao i Saveza vojvođanskih Mađara i Srpske napredne strake, jeste put u ostvarivanje bosanskog scenarija razaranja moderne građanske države po etničkim šavovima.

Položaj mađarske nacionalne manjine u Srbiji veoma je dobar. To je najbrojnija nacionalna manjina u Srbiji. Najjača mađarska manjinska stranka, Savez vojvođanskih Mađara, zastupljena je u Vladi Srbije sa pet državnih sekretara; njen vođa je predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodina; 14. avgusta 2016. je najjača stranka u Srbiji, Srspka napredna stranka, zaključila poseban sporazum o saradnji sa Savezom vojvođanskih Mađara.

Broj učenika Mađara u nastavi na maternjem jeziku ne pada ispod 80% na nivou osnovne škole; on ostaje vrlo visok i na nivou srednjoškolske nastave.

U severnoj Bačkoj i u Potisju, u Temerinu i u Senti, i pored opadanja ukupnog broja Mađara ove godine je porastao broj učenika u nastavi na mađarskom jeziku. Isto važi i za niz drugih mesta naseljenih etničkim Mađarima u severnoj Bačkoj: na sednici održanoj 26. avgusta najviši organ mađarske samouprave, Mađarski nacionalni savet, podržao je otvaranje 29 odeljenja u mestima naseljenim Mađarima u kojima ne postoji dovoljan broj učenika (15) za obavezno otvaranje nastave na manjinskom jeziku.

S druge strane, na delu je očita podela sfera teritorijalnog uticaja po bosanskom modelu: i organ mađarske nacionalne samouprave i Vlada Srbije zanemaruju ostarivanje prava pripadnika mađarske nacionalne manjine van područja u kojima etnički Mađari čine većinu. Sva pažnja je usredsređena na Severno-Bački i Severno-Banatski upravni okrug. Etnički Mađari naseljeni južno od ova dva okruga prepušteni su ubrzanoj asimilaciji.

U Zapadno-Bačkom upravnom okrugu, u centralnom i veoma važnom gradu Somboru, u kojem se nastava na mađarskom jeziku odvija u četiri srednje škole, ove godine nije upisano nijedno dete na nastavu na mađarskom jeziku u osnovnoj školi. Istovremeno je u selima somborske opštine ukinuto deset radnih mesta bibliotekara, od toga polovina u mestima u kojima živi veliki broj etničkih Mađara. U Somboru je na lokalnom nivou na vlasti koalicija Srpske napredne stranke, Šešeljevih radikala i Saveza vojvođanskih Mađara.

Predsednik Mađarskog nacionalnog saveta g. Jene Hajnal vrlo je mlako protestovao protiv ukidanja radnih mesta bibliotekara u selima naseljenim etničkim Mađarima na području Sombora.

Ukidanje seoskih biblioteka u manjinskim mestima bitno ugrožava pravo na očuvanje nacionalne kulture i vodi asimilaciji. Kao što i odsustvo nastave u osnovnim školama na mađarskom jeziku u gradu Somboru vodi identitetskom nestanku Mađara u Somboru i u celom Zapadno-Bačkom upravnom okrugu.

CRCD ocenjuje da je posve vidljivo da srdačni politički savez Srspke napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara, utemeljen na vrlo bliskim odnosima vlada u Budimpešti i u Beogradu, znači primenu manjinskih prava u krajevima gde neka etnička grupa ima većinu i ubrzanu asimilaciju nacionalnih manjina tamo gde većinu čini etnički srpsko stanovništvo.

CRCD zaključuje da je ovakvo ponašanje vlada u Beogradu i Budimpešti, kao i Saveza vojvođanskih Mađara i Srpske napredne stranke, put u ostvarivanje bosanskog scenarija razaranja moderne građanske države po etničkim šavovima.

Ovakvi politički procesi neminovno zahvataju i položaj niza drugih nacionalnih manjina u Srbiji. O tome je CRCD pisao u analizi Manjinska politika Srbije u svetlu strateškog saveza Srbije i Mađarske” 27. aprila 2016.

CRCD će nastaviti da prati ostvarivanje prava nacionalnih manjina u Srbiji.